Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa

Ministerstwo Finansów oszacowało, że w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. dochody budżetu państwa wyniosły 141.882,5 mln zł, wydatki 162.806,0 mln zł. Deficyt budżetu państwa wyniósł 20,92 mld zł. Stanowi to 59,8% planu na bieżący rok, zapisanego w ustawie budżetowej.


Szacunkowe dane Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - czerwiec 2012 r.


Dochody budżetu państwa osiągnęły w ciągu sześciu miesięcy br. 141,88 mld zł, czyli 48,3% planu, zaś wydatki - 162,81 mld zł, czyli 49,5% planu.

Wpływy z podatków pośrednich wyniosły 45,9% rocznego planu, z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 51,1%, zaś z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 45,5%.

Przychody z prywatyzacji wyniosły 3,76 mld zł, czyli 37,6% rocznego planu, który zakłada przychody z tego tytułu w wysokości 10,00 mld zł.


Rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji, w tym na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, wyniosło 3,88 mld zł, czyli 42,4% rocznego planu wynoszącego 9,14 mld zł.

Stan środków na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa wyniósł na koniec czerwca br.  -1,74 mld zł. Roczny plan to 5,00 mld zł.

Obsługa długu krajowego pochłonęła 12,03 mld zł (37,3% planu), a zadłużenia zagranicznego - 7,74 mld zł (71,8%).

Dotacje dla funduszu emerytalno-rentowego zrealizowano w 50,0%, przekazując 7,62 mld zł, dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) - w 59,5%, przekazując 23,76 mld zł.


Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów z 16.07.2012 r.

dodano: 2012-07-16 16:32:35