Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2019 r.


Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2019 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. wyniosło:    •    dochody 162,6 mld zł, tj. 41,9%    •    wydatki 164,8 mld zł, tj. 39,6%    •    deficyt 2,2 mld zł, tj. 7,6%.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń
– maj 2019 r.

W okresie styczeń – maj  2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 162,6 mld zł i były wyższe o 8,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – maj 2018 r. o ok. 7,5 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
  • dochody z podatku VAT były wyższe o 3,3% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,5% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 7,1% r/r (tj. ok. 1,7 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 18,7% r/r (tj. ok. 3,2 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,2% r/r.
W okresie styczeń – maj 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 11,7 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 8,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2019 r. wyniosło 164,8 mld zł, tj. 39,6% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (144,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 20,4 mld zł, tj. 14,1%, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 8,3 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. „13 emerytury” w maju br. Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,4 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,0 mld zł).


Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2019-06-18 07:02:18