Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Styczniowe dane sektora bankowego

Na koniec stycznia 2019 r. działalność prowadziły 32 banki komercyjne, 547 banków spółdzielczych oraz 31 oddziałów instytucji kredytowych. Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec stycznia 2019 r. osiągnął 255,0 mln zł i był niższy o 308,5 mln zł (o 54,7%) od osiągniętego w styczniu 2018 r. Na koniec stycznia 2019 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1,9 bln zł i były wyższe od stanu na koniec stycznia 2018r. o 121,9 mld zł tj o 6,8%.

W miesiącu styczniu suma bilansowa wzrosła o 12,6 mld zł. Portfel (brutto) kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zwiększył się o 570,1 mln zł podczas gdy portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych zmalał w tym samym czasie o 0,6 mld zł. (wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych wzrósł o 2,1 mld zł). W ramach należności od przedsiębiorstw niefinansowych portfele (brutto) kredytów operacyjnych i inwestycyjnych wzrosły odpowiednio o 2,8 mld zł i 0,4 mld zł po spadku o 2,2 mld zł i 1,2 mld zł w miesiącu poprzednim. W styczniu 2019 r. wartość brutto portfela kredytów na nieruchomości udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym wzrosła (o 0,1 mld zł). 

Wartość depozytów sektora niefinansowego zmniejszyła się w styczniu o 10,1 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec grudnia 2018 r. wyniósł 19,10% w porównaniu do 18,96% na koniec grudnia 2017 r. Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła w tym miesiącu o 25,1 mld zł.


Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego


dodano: 2019-03-19 06:54:44