Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Stopy procentowe NBP bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5 i 6 listopada 2013 r. podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 2,50 proc. w skali rocznej.

Obowiązujące stopy procentowe NBP:
  • stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.
W ocenie Rady, obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu br. oraz utrzymanie ich na niezmienionym poziomie w drugim półroczu br. sprzyja ożywieniu gospodarki krajowej, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych.

W konferencji prasowej po posiedzeniu uczestniczyli: prof. Marek Belka, przewodniczący RPP, oraz członkowie Rady, prof. Jan Winiecki i dr Andrzej Bratkowski. Prezes NBP wyjaśniał, że ryzyko niedotrzymania tej deklaracji niezmienności stóp nie jest duże. Dowodzi tego m.in. najnowsza projekcja inflacji i PKB wykonana przez Instytut Ekonomiczny NBP, z którą zapoznali się członkowie RPP. Wynika z niej, że w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, a presja inflacyjna pozostanie ograniczona. Projekcja zostanie zaprezentowana na konferencji w siedzibie NBP we wtorek, 12 listopada.

Prezes NBP potwierdził również, że przy okazji najbliższej nowelizacji ustawy o NBP zaproponuje przepisy umożliwiające wspieranie przez NBP płynności nie tylko banków (jak to jest obecnie), ale również innych instytucji finansowych, jak ubezpieczeniowe, czy OFE. Takie prawo ma wiele innych banków centralnych i to dobrze służy stabilności sektora finansowego. Prof. Belka powtórzył również, że bez zmian w obecnym systemie OFE budżet państwa znalazłby się w przyszłym roku w bardzo trudnej sytuacji.


Źródło: NBP


dodano: 2013-11-07 10:08:14