Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Stopniowa poprawa koniunktury

Narodowy Bank Polski opublikował 16 października cokwartalną informację o stanie koniunktury i jej prognozach. Z raportu wynika, że menedżerowie przedsiębiorstw odczuli poprawę koniunktury w III kwartale br. i sądzą, że wyraźniejsze ożywienie nadejdzie w połowie 2014 r.


Narodowy Bank Polski opublikował 16 października cokwartalną informację o stanie koniunktury i jej prognozach. W rundzie wrześniowej NBP ankietował menedżerów 1316 przedsiębiorstw niefinansowych. Okazało się, że w III kw. br. odczuli oni poprawę w niemal wszystkich obszarach. Ich zdaniem ten proces będzie postępował w najbliższych miesiącach, ale wyraźne ożywienie przewidują dopiero na połowę 2014 r.


W III kw. nastąpił m.in. zauważalny wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych i zmniejszyła się bariera popytowa. Obie miary osiągnęły poziomy powyżej swojej długookresowej średniej. Koniunktura oceniana jest lepiej w dużych przedsiębiorstwach, zwłaszcza eksportujących, niż w średnich i małych. Nadal liczbowo nieznacznie przeważają przedsiębiorstwa planujące redukcje zatrudnienia niż jego zwiększenie. Największe redukcje planuje budownictwo, lekki wzrost zatrudnienia możliwy jest w przemyśle i handlu.


Firmy zapowiadają nieznaczne zwiększenie wydatków na inwestycje w IV kw. br., ale poziom aktywności inwestycyjnej jest nadal niski. Na większą skalę inwestuje sektor publiczny, słaba jest aktywność w tym zakresie zwłaszcza małych firm prywatnych. Mimo niskich stóp procentowych i niskiego odsetka odmów udzielenia kredytu przez banki, spadło zainteresowanie firm zaciąganiem kredytów. Jednym z powodów jest dobra sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw.


Raport zawiera dwie dodatkowe analizy. Pierwsza dotyczy wykorzystania możliwości stworzonych przez ustawę dopuszczającą dalsze uelastycznienie czasu pracy. Okazało się, że z przepisów tej ustawy zamierza skorzystać 40,6 proc. przedsiębiorstw. Druga analiza dotyczy internetyzacji i jej wpływu na ceny. W polskich firmach sprzedaż drogą elektroniczną jest rzadko wykorzystywana, a jeśli już, to jest marginalna. Dlatego nie daje przewagi konkurencyjnej firmom stosującym ją na niewielką skalę.


Więcej w raporcie NBP: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2013 r. oraz prognoz na IV kw. 2013 r.”dodano: 2013-10-16 16:28:43