Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Startupy i co dalej?

W dniach 7-8 września 2017 roku, tradycyjnie w Międzynarodowym Centrum Kultury przy ul. Rynek Główny 25 w Krakowie, Urząd Patentowy RP zorganizował już po raz 13. Międzynarodowe sympozjum pt.: „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” z tematem głównym „Startupy i co dalej?”. Debatę otworzyła dr Alicja Adamczak, prezes UPRP, prowadził Ron Marchant z Wielkiej Brytanii, a moderowali: Piotr Brylski i dr Piotr Zakrzewski z UPRP.Przedsięwzięcie zorganizowane zostało we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Agencją Rozwoju Przemysłu SA, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Wrocławską i Politechniką Świętokrzyską. Ponadto z uwagi na doniosłość tematyki obrad oraz międzynarodowy charakter przedsięwzięcia, do współpracy przystąpiły Ambasada Państwa Izrael oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych.

Tematyka tegorocznego sympozjum była ściśle związana z działaniami Rady Ministrów na rzecz wspierania polskich przedsiębiorców i została poświęcona zarządzaniu kapitałem intelektualnym, ze szczególnym uwzględnieniem działania i rozwoju startupów – tak, aby nie tracąc narodowego charakteru, mogły one skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych.

Liczne statystyki wskazują, że jest to coraz popularniejsza w Polsce forma prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców. Wiele z tych firm opiera swoją przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym i innowacjach. Niezwykle ważne w tym kontekście jest prawne zabezpieczenie innowacji należących do danej organizacji, jak również stałe podnoszenie wiedzy na temat zarządzania i ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza w aspekcie efektywnego transferu technologii. Procesy te mogą niejednokrotnie stanowić decydujący czynnik rozwoju startupów.

    W obradach – obok polskich specjalistów w zakresie transferu technologii i przedsiębiorczości oraz ochrony własności intelektualnej – wystąpili eksperci z Izraela, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania, finansowania i rozwoju startupów w tych krajach. Prezentacjom i dyskusjom panelistów towarzyszyły warsztaty równoległe poświęcone między innymi korzystaniu z różnego rodzaju instrumentów wpierających startupy.

Podczas obrad zostały poruszone między innymi następujące tematy:
 • Startup i co dalej?
 • Od start do scale-up. Perspektywa uczelni.
 • Od start do scale up. Perspektywa biznesu.
 • Od start do scale up. Perspektywa funduszy venture i instytucji wspierających.
 • Sztuczny mózg – od pomysłu do wdrożenia.
 • Start w Polsce. Scale up w świecie – wsparcie publiczne i prywatne polskich startupów.
 • Czego potrzebują polskie startupy, by pójść dalej.
 • Gdy rozwijasz startup, pamiętaj o ochronie.
 • Znaczenie własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstwa.
 • O korzyściach ze współpracy – nie tylko w ramach startupów.
 • Po pierwsze nie szkodzić – jak pomagać startupom?
Sympozjum adresowane było do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli startupów, rektorów oraz pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.

Źródło: Urząd Patentowy RP


dodano: 2017-09-16 11:05:00