Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Standardy w zakresie przeciwdziałania korupcji

Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie SA w celu  zachowania zgodności funkcjonowania spółek notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA z przepisami antykorupcyjnymi oraz w celu spełnienia najwyższych standardów transparentności i jawności gospodarczej przyjęła ,,Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA’’.

Dokument jest  wynikiem pracy ekspertów reprezentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego, wchodzących w skład Komitetu konsultacyjnego GPW ds. Compliance:
    •    Marcin Gomoła (T-Mobile SA)
    •    Monika Gorgoń (Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie SA)
    •    dr Wojciech Nagel (Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie SA)
    •    Marek Słomski (Doradca Zarządu Izby Domów Maklerskich)
    •    prof. dr Bartosz Makowicz (Instytut Compliance, Viadrina Compliance Center)
    •    dr Anna Partyka-Opiela (DZP)
    •    Agnieszka Chojnacka (Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA)
    •    Izabela Kozłowska (NBP)
    •    Marcin Góral (PZU SA)
    •    Mariusz Witalis ( EY)
    •    Katarzyna Zielińska (Mercedes-Benz Polska)
    •    Tomasz Wypych (PKN ORLEN SA)
    •    Marcin Szczepański (Siemens Polska)
    •    Sławomir Chmielewski (Orange Polska SA)
    •    Marcin Prell (Santander Bank Polska SA)
    •    Wojciech Graczyk (innogy Polska SA)

Dokument zawiera rekomendacje co do sposobu ukształtowania funkcji compliance w organizacji, a także wprowadzenia rozwiązań które, minimalizują ryzyko powstania zachowań nieetycznych sprzyjających korupcji i konfliktowi interesów. Standardy te ponadto wychodzą naprzeciw projektowanym zmianom w regulacjach takich jak ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wskazując jakie działania wyczerpują znamiona pojęcia „należytej staranności” w zakresie ukształtowania procedur i procesów w organizacji zapobiegających zjawisku korupcji.


Źródło: GPW. Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA - plik pdf.


dodano: 2018-10-09 06:33:14