Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Stabilny wzrost rynku reklamowego

Według najnowszej prognozy agencji mediowej Zenith polski rynek reklamowy urośnie w tym roku o 2,2 proc., a łączna wartość inwestycji w reklamę sięgnie na koniec roku 7,061 mld zł netto. Według analityków Zenith wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną w tym roku o 0,6 proc., czyli z dynamiką o 1 pkt proc. niższą od ubiegłorocznej. Spowolnienie w tym segmencie rynku reklamowego to efekt zmniejszania inwestycji przez największych reklamodawców.– Inwestycje w reklamę rosną w powolnym, ale stabilnym tempie. Wzrostowi rynku reklamowego sprzyja rosnąca gospodarka – pierwszy kwartał w gospodarce pozytywnie zaskoczył wynikami, nastąpiło oczekiwane odbicie w inwestycjach, rośnie prywatna konsumpcja, kwitnie rynek pracy. Podobnie wygląda sytuacja na globalnym rynku – wydatki reklamowe rosną stabilnie, w tempie poniżej dynamiki globalnego PKB. Reklamodawcy są ostrożni, jednak jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Zenith wśród kluczowych klientów z całego świata, w tym z Polski, część branż ufnie patrzy w przyszłość, spodziewając się wzrostu swojego biznesu, co i nam daje powody do optymistycznych prognoz – powiedziała Justyna Mazur, Managing Partner w Zenith.

Segment reklamy online rośnie w stabilnym tempie. W tym roku wydatki na reklamę w internecie wzrosną o 11,8 proc., głównie za sprawą inwestycji w wideo online i w programmatic oraz wzrostowi sektora e-commerce, dysponującego coraz wyższymi budżetami na reklamę. Zagrożeniem dla dalszego stabilnego wzrostu reklamy online jest powszechność stosowania adblocków, co w konsekwencji prowadzi m.in. do zmniejszenia powierzchni reklamowej i wzrostu cen reklam.Przepełnione bloki reklamowe w radiu skłoniły reklamodawców do odwrotu. Analitycy Zenith obserwują redukcję inwestycji w to medium, co przełożyło się na rewizję poprzednich prognoz. Według aktualnych estymacji tegoroczne wydatki na reklamę radiową będą niższe od ubiegłorocznych o 2,5 proc.Nie zmieniają się prognozy dla rynku reklamy prasowej, który skurczy się w tym roku o kolejnych kilkanaście procent: o 16,9 proc. w przypadku dzienników i o 14,5 proc. w przypadku czasopism.Rynek reklamy zewnętrznej coraz bardziej odczuwa skutki wprowadzenia ustawy krajobrazowej. W związku z porządkowaniem przestrzeni miejskiej spada liczba nośników. Zenith prognozuje w tym roku niewielki - o 1,1 proc. - spadek wydatków na reklamę OOH i stabilizację tego segmentu rynku w kolejnych latach.Ten rok w kinach rozpoczął się kolejnymi wzrostami frekwencji. Analitycy Zenith spodziewają się, że świetna kondycja rynku kinowego przełoży się na szybszy wzrost wydatków na reklamę w tym medium i szacują jego dynamikę na 3,8 proc.

Globalne wydatki na reklamę wzrosną w tym roku o 4,2 proc., a ich suma wyniesie na koniec roku 559 mld dol. Dynamika wzrostu jest niższa niż w 2016 r. (4,8 proc.), należy jednak przypomnieć, że 2016 był rokiem wyborów prezydenckich w USA, letniej olimpiady w Rio czy piłkarskiego Euro – wydarzeń będących co cztery lata motorem wzrostu wydatków na reklamę. Dzięki nim globalny rynek reklamy wzrósł w 2016 r. o ok. 6 mld dol. Wzrost globalnego rynku reklamowego wynika z przyspieszenia wzrostu rynków w regionach Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej, a także dzięki utrzymującej się wysokiej dynamice wzrostu rynków regionu Azji Pacyficznej.


Źródło: Zenith - Dom Mediowy Roku 2016


dodano: 2017-06-22 06:39:18