Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Spadło bezrobocie

Na koniec maja 2012 roku, stopa bezrobocia wyniosła 12,6% czyli spadła o 0,3 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy podało, iż liczba bezrobotnych wyniosła 2 015 tys. osób i w porównaniu do końca kwietnia  2012 roku spadła o 57,6 tys. osób (o 2,8%).

     Resort informuje, że w analogicznym okresie ubiegłego roku (maj 2011 – kwiecień 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o  80,9 tys. (o 4%) i że powodem niższej dynamiki spadku bezrobocia może być zakończenie wielu inwestycji związanych z organizacją mistrzostw Euro 2012. Nie zniwelowało tego stanu rozpoczynanie sezonowego zatrudnienia w budownictwie, rolnictwie, czy turystyce. Równocześnie, jeszcze nie notowano w maju wzrostu sezonowego zatrudnienia związanego z obsługą mistrzostw Europy w piłce nożnej.
     W maju 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 76,3  tys. wolnych miejsc pracy (o 2,1 tys. mniej niż w kwietniu 2011 roku, tj. spadek o 2,7%).
     Spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,7 punktu) miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim (o 4,7 tys. osób), a najsłabszy (o 0,1 punktu) w województwie mazowieckim. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,3 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa  w województwie warmińsko-mazurskim (19,7 proc.).

dodano: 2012-06-08 15:55:44