Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sektor rolno-spożywczy w latach 2014-2020

„Sektor rolno-spożywczy w latach 2014-2020 – szanse i zagrożenia wynikające z nowej perspektywy finansowej“ – to temat tegorocznej siódmej Agrokonferencji Banku BGŻ w Jachrance, podczas której dyskutowano 18.10.2012 r. na temat wyzwań, jakie stają przed branżą rolną.

Celem organizowanych od 7 lat Agrokonferencji jest umożliwienie spotkania i merytorycznej dyskusji środowisk biznesowych z przedstawicielami administracji rządowej, instytucji samorządu gospodarczego oraz przedstawicielami Unii Europejskiej. Spotkanie jest okazją do debaty na najbardziej aktualne tematy, dotyczące tej jakże istotnej gałęzi gospodarki. Poruszane są zawsze zagadnienia przełomowe, istotne dla  całego sektora rolno-spożywczego.

Ważnym elementem rozmów była prezentacja raportu „W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru. Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego Polsce”, którego autorami są eksperci Banku BGŻ – organizatora Agrokonferencji. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w ostatnich latach mamy do czynienia z polaryzacją rolnictwa. W toku dyskusji podkreślano, że siłą napędową są dla branży gospodarstwa specjalistyczne. – Gospodarka globalizuje się, a to dla państw członkowskich UE oznacza nowe wyzwania – podkreślali autorzy raportu zachęcając jednocześnie do zapoznawania się z jego treścią, gdyż prezentowane są tam i analizowane trzy scenariusze rozwoju sytuacji w Europie, w zależności od tempa wzrostu gospodarczego.

Raport prezentuje najbardziej prawdopodobny, zdaniem analityków Banku BGŻ, rozwój sytuacji branży spożywczej w latach 2014–2020. Zostały w nim zawarte globalne i krajowe trendy w gospodarce w odniesieniu do uregulowań prawnych dotyczących rynku biopaliw, upraw genetycznie modyfikowanych oraz reform wspólnej polityki rolnej. Dodatkowo, zawiera ocenę funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora agro, szanse i wyzwania pojawiające się w otoczeniu. Raport uwzględnia obecną sytuację branży spożywczej na rynkach światowych i europejskich oraz perspektywy rozwoju.

W pierwszej części konferencji wziął udział minister Stanisław Kalemba, który podkreślił rolę sektora dla rozwoju i stabilności gospodarki w ogóle. – W trudnych czasach rolnictwo może okazać się dobrym stabilizatorem i mocnym filarem dla całej gospodarki. Polska branża rolno-spożywcza jako jedyna osiąga dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Wszystko wskazuje na to, że za rok bieżący wartość ta osiągnie 3 mld euro – powiedział minister.

Saldo handlu rolno-spożywczego wyniosło w 2011 r. 2599 mln euro. Prognozę na 2012 r. oszacowano na kwotę 3108 mln euro. Udział eksportu w wartości sprzedaży przemysłu spożywczego z rok na rok rośnie. W 2009 r. wyniósł 34%, 2010 - 37%, a w 2011 - 40%.

Minister Kalemba przypomniał również, że ze względu na zmiany, z jakimi mamy do czynienia, nie tylko w rolnictwie, lecz także w ramach innych polityk europejskich, przed krajami członkowskimi stają nowe wyzwania. Dla polskich rolników i przetwórców jednym z nich jest dalsza konsolidacja. – Łączenie się w grupy producenckie może być skuteczną odpowiedzią na procesy globalizacyjne. Dziś coraz częściej dostrzegamy potrzebę konsolidacji na jednolitym rynku Unii Europejskiej, który ma ponad 500 mln konsumentów. Jednak to tylko 10% populacji ludności całego świata. Dywersyfikujemy rynki zbytu, a przed polskimi producentami otwierają się nowe możliwości. To również zadanie dla resortu rolnictwa, aby wspomagać rolników w zakładaniu spółdzielni czy grup producenckich. Chcemy to robić między innymi przez zmianę świadomości producentów żywności oraz edukowanie w tym zakresie młodzieży – powiedział minister i przypomniał, że współpraca przynosi zawsze największe korzyści. Podkreślił jednocześnie, że konsolidacja to dla rolników szansa na wyższe zyski. Ponadto minister Kalemba liczy, że kwota na polskie rolnictwo
w latach 2014-2020, w ramach finansowania WPR, może wynieść 34,5 mld euro.
 

Natomiast Bartosz Urbaniak, dyrektor zarządzający ds. agrobiznesu w Banku BGŻ powiedział: – Lata 2014-2020 to nowy Budżet UE, w tym nowy budżet Wspólnej Polityki Rolnej. Jest to okazja do przedyskutowania w gronie ekspertów, co jeszcze oprócz zmian w WPR przyniosą nadchodzące lata, jaki wpływ na branże ma przyrost ludności i zmieniająca się struktura wiekowa Polski i Europy. Ponadto, dyskusje będą dotyczyć zmian klimatycznych i ich wpływu na nasze funkcjonowanie. Na przyszłość sektora rolno-spożywczego chcemy spojrzeć z wielu perspektyw i wspólnie z klientami reprezentującymi czołówkę polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego odpowiedzieć na pytanie, co nas czeka w nadchodzącym okresie. Zastanowimy się, jak najlepiej wykorzystać nadchodzące szanse
dodał Bartosz Urbaniak.

Źródło: Bank BGŻ i Ministerstwo Rolnictwa


dodano: 2012-10-18 18:22:35