Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sektor bankowy na równi pochyłej

Debaty na temat kryzysu gospodarczego szczególnie koncentrują się na sektorze, od którego całe zjawisko wzięło swój początek, czyli bankowości. Jaka jest obecnie sytuacja w branży finansowej i jakie działania w obrębie współpracy z innymi sektorami można podejmować, by zmiany następowały w pozytywnym kierunku?

Komentarza udziela ekspert - Grzegorz Paszkiewicz, wiceprezes Grupy Casus Finanse, firmy z branży zarządzania wierzytelnościami, partnera konferencji Związku Banków Polskich i International Banking Council. Fot. Agencja inplusPR

Kondycja sektora bankowego

Sytuacja sektora bankowego w wielu krajach europejskich jest niekorzystna. Wyniki pokazują, że choćby na Węgrzech udzielanych jest obecnie 9 razy mniej kredytów hipotecznych niż przed kryzysem. Tylko na przestrzeni 1 roku wolumen kredytowy spadł ogółem o ponad 20%.

Kondycja banków, która ściśle powiązana jest z sytuacją gospodarczą, w krajach takich jak Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Grecja nie jest dobra, pogarsza się również sytuacja we Włoszech, Słowenii czy choćby Austrii. Ostatni raport Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji banków w I półroczu 2012r. wskazuje, że średnie tempo wzrostu kredytów w krajach strefy euro wynosi +0,3% dla gospodarstw domowych, -1,9% dla kredytów konsumpcyjnych oraz +0,8% dla mieszkaniowych. Na tle tego statystyki w Polsce wypadają następująco: +4,4% dla gospodarstw domowych, -3,4% dla pożyczek konsumpcyjnych i +7% dla kredytów mieszkaniowych.

Spadek inwestycji i brak polityki oszczędności zauważalny jest także w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Podobnie jak w krajach zachodnioeuropejskich, rośnie tu liczba tak zwanych „złych kredytów”, w których opóźnienie w spłacie kapitału oraz odsetek przekracza miesiąc czasu. Eksperci zwracają uwagę na fakt, iż spowolnienie gospodarcze i brak działań zaradczych sprawia, że „konsumujemy” swoją przyszłość.

Współpraca z administracją publiczną

Wyniki zaprezentowane na organizowanej pod koniec 2012 roku przez Związek Banków Polskich i International Banking Council konferencji pokazują, że na tle Europy pokrycie „złych kredytów” relatywnie najlepiej wygląda w Polsce, Słowacji i w Rosji. Spotkanie w ramach „Okrągłego Stołu ZBP i otwartego posiedzenia IBC” było także okazją do omówienia kondycji sektora bankowego w kontekście kryzysu i spodziewanych w jego następstwie kolejnych zapaści ekonomicznych oraz możliwości wynikających ze współpracy z administracją publiczną. Kwestią, która szczególnie mocno zajmowała ekspertów, był konflikt interesów, a dokładniej brak ścisłej współpracy między sektorem banków a światem polityki. Zdaniem prelegentów populistyczne zapędy rządzących powodują brak pożądanych reakcji na sytuację ekonomiczną, co w efekcie prowadzi do jeszcze silniejszego hamowania gospodarki. Jak oceniają to specjaliści, przykładem takich działań może być wprowadzenie podatku kryzysowego od aktywów na Węgrzech, który uderza w sektor bankowy, ubezpieczeniowy, energetyczny, telekomunikacyjny oraz w sieci handlowe.

Wsparcie ze strony innych gałęzi biznesu

Wskazywana przez ekspertów potrzeba współpracy sektora bankowego z administracją publiczną (przy jednoczesnych ogromnych trudnościach i przeszkodach, które tej kooperacji nie ułatwiają) każe zadać pytanie, czy nie warto zastanowić się także nad wparciem bankowości przez inne dziedziny biznesu, na przykład branżę zarządzania płynnością finansową i wierzytelnościami? Wreszcie, na czym taka współpraca może polegać i w jakim zakresie może ona stymulować wprowadzanie pozytywnych zmian w obrębie samego sektora bankowego?

Jak mówią specjaliści w tej dziedzinie, banki coraz większą uwagę przywiązują do budowy systemów informacji o klientach i nie chodzi tu tylko o ich zdolność płatniczą. W tym zakresie swoją wiedzą i doświadczeniem wspomóc mogą je firmy z branży windykacyjnej.

W obecnych realiach gospodarczych stymulowanie i przywracanie obiegu pieniądza na rynek jest niezwykle istotne, stąd wzrastać powinna rola firm zarządzających ryzykiem i należnościami. Niemała część zleceń obsługiwanych przez podmioty z tej branży  pochodzi właśnie od banków. To jednak nie jedyny sposób wsparcia tego sektora przez firmy zajmujące się zarządzaniem płynnością finansową. Nie mniej ważne są konkretne rozwiązania i propozycje działań, które zaoferować może ta branża.

Aby móc działać efektywnie, jednostki działające na rynku zarządzania wierzytelnościami muszą dysponować narzędziami, które pozwalają na zebranie informacji nie tylko o symbolicznym Kowalskim ale przede wszystkim o podmiotach gospodarczych. Coraz częściej tworzone są internetowe bazy nierzetelnych kontrahentów i klientów. Firmy, by zwiększyć swoją atrakcyjność biznesową, same starają się o przyznanie im certyfikatów wiarygodności świadczących o ich uczciwości i stabilnej sytuacji finansowej. Tego typu rozwiązania mogą być bardzo przydatne dla sektora bankowego.

Na całym świecie, a w ostatnim czasie także w Polsce, triumfy święci zaawansowana forma nowoczesnego wsparcia biznesu w postaci KPO (knowledge process outsourcing). Coraz więcej międzynarodowych koncernów korzysta z usług wysokiej klasy specjalistów, tzw. knowledge workers. Szacuje się, że wartość światowego rynku usług KPO w 2012 roku może wynieść nawet 17 mld dolarów. Wymiana specjalistycznej wiedzy, wszelkiego rodzaju analizy, badania oraz ekspertyzy, a przede wszystkim efektywne i kreatywne propozycje rozwiązań stają się więc podstawą rozwoju biznesu, także w Polsce.

Wymiana wiedzy między sektorem bankowym a branżą zarządzania ryzykiem i należnościami może przynieść wiele korzyści. W Polsce mamy wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie. Powstało tu i z powodzeniem funkcjonuje wiele firm, które swoją wiedzą i doświadczeniem są w stanie wesprzeć nie tylko sektor bankowy w kraju, ale i rynki zagraniczne, zarówno w intensywnie rozwijającej się Europie Środkowo-Wschodniej, jak i Zachodniej. Aby wspierać ideę takiej współpracy, w przyszłym roku Grupa Casus Finanse planuje organizację międzynarodowej konferencji pod patronatem Związku Banków Polskich, której celem będzie przedstawienie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń rynkowych właśnie w kontekście współpracy sektora bankowego nie tylko z administracją publiczną, ale i innymi gałęziami biznesu.


dodano: 2013-01-22 16:07:09