Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2019

Ustawa budżetowa na rok 2019 zakłada wydatki na poziomie 416,2 mld zł. To o 19 mld zł (4,8%) więcej niż w 2018 r. Planowane dochody to 387,7 mld zł, w tym 179,6 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT oraz 64,3 mld zł z PIT. Ustawa przewiduje też wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.), inflację w wysokości 2,3 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.) oraz wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.). Zaplanowany w 2019 r. deficyt (28,5 mld zł) jest niższy niż rok wcześniej.

Środki na najważniejsze cele społeczne i gospodarcze

Kontynuowana ma być realizacja wielu programów społecznych. Dzięki powołaniu Funduszu Dróg Samorządowych, więcej pieniędzy ma trafić na dofinansowanie budowy oraz remontów dróg i mostów („Mosty+"). Mają wzrosnąć wydatki na obronność (o 3,5 mld zł), dzięki czemu zapewnione będzie finansowanie na poziomie 2% PKB.

– Można wymienić bardzo wiele projektów, które uwzględnia ten budżet. Sztandarowy, czyli Rodzina 500+, Dobry Start, leki dla seniora, ale także projekt dotyczący matek, które urodziły co najmniej czworo dzieci – to wszystko jest zabezpieczone w ustawie – zapowiedziała minister Teresa Czerwińska.

Główne wydatki to:
 • 97,6 mld zł na ochronę zdrowia,
 • 84,5 mld zł na oświatę, naukę i szkolnictwo wyższe,
 • 79,6 mld zł na obronność i bezpieczeństwo,
 • 66,2 mld na realizację zadań społecznych,
 • kilkukrotny wzrost nakładów na drogi samorządowe (Fundusz Dróg Samorządowych),
 • wzrost nakładów na renty i emerytury i inne świadczenia – związany zarówno ze wzrostem wysokości świadczeń (waloryzacja procentowo-kwotowa) jak i obniżeniem wieku emerytalnego,
 • odmrożenie większości kwot bazowych (i ich wzrost o 2,3%),
 • wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników szkół wyższych, służb mundurowych, KAS.
Dalszy wzrost dochodów budżetowych

Na poziom dochodów podatkowych w 2019 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej, mają mieć wpływ kontynuowane działania z 2018 r. oraz nowe działania, które mają zwiększyć dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. M.in.:
 • mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment),
 • ustawa o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),
 • obowiązek raportowania schematów podatkowych,
 • rozwój systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
Wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności

Obok zmian, które mają wzmacniać dochody budżetu państwa, w 2019 r. wprowadzono rozwiązania wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność. To m.in. nowa 9 proc. stawka w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz modyfikacja preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulga IP Box).


Źródło: Ministerstwo Finansów

dodano: 2019-01-17 07:39:27