Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Słabsze wyniki handlu zagranicznego

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w okresie styczeń – kwiecień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 278 mld 841,0 mln zł,  a import  275 mld 604,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3 mld 236,4  mln zł,  natomiast przed rokiem wyniosło 9 mld 758,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym  okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 6,2%, a import o 9,0%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 68 mld 056,5 mln USD, a import 67 mld 305,8 mln USD  (wzrost  odpowiednio o 1,8% i o 4,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 750,7 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2 mld 500,3 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 64 mld 210,7 mln EUR, a import 63 mld 457,8 mln EUR (wzrost w eksporcie o 6,1%, a w imporcie o 8,9%). Dodatnie saldo wyniosło 752,9 mln EUR wobec  2 mld 253,7 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 47 mld 166,6 mln zł (minus 11 mld 511,3 mln USD, minus 10 mld 855,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 7 mld 202,1 mln zł (minus 1 mld 755,1 mln USD, minus 1 mld 648,0 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 57 mld 605,1 mln zł (14 mld 017,1 mln USD, 13 mld 256,3 mln EUR), w tym z krajami UE saldo  osiągnęło poziom 57 mld 674,7 mln zł (14 mld 029,2 mln USD, 13 mld 270,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,3%), a w imporcie – 66,6% (w tym UE 59,3%), wobec odpowiednio 87,5% (w tym UE 80,8%) i 68,4% (w tym UE 61,3%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Źródło: GUS


dodano: 2017-06-14 06:48:45