Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rząd przyjął budżet państwa na 2013 r.

W przyjętym przez rząd, 27 września br., projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. dochody budżetu mają wynieść 299,3 mld zł, wydatki nie więcej niż 334,9 mld zł. Deficyt nie powinien przekroczyć 35,5 mld zł. Przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB (o 2,2 proc.), inflacja (2,7 proc.), wzrost spożycia ogółem (o 5 proc. w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (1,9 proc.), wzrost zatrudnienia w gospodarce (0,2 proc.).

Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 266,9 mld zł, w tym: VAT - 126,4 mld zł, akcyza - 64,5 mld zł, CIT - 29,6 mld zł i PIT - 42,9 mld zł. Podatek od wydobycia niektórych kopalin zaplanowano w wysokości 2,2 mld zł. Dochody niepodatkowe mają wynieść 30,8 mld zł.

Największe wydatki
budżetu w 2013 r. (maksymalnie 334,9 mld zł) mają być poniesione na dotacje i subwencje (47 proc. - 157,4 mld zł), potrzeby bieżące jednostek budżetowych (18,7 proc. - 62,6 mld zł) oraz obsługą długu Skarbu Państwa (13 proc. - 43,5 mld zł). Składka do UE wyniesie 17,8 mld zł. Na inwestycje przewidziano 16,2 mld zł.

W projekcie ustawy budżetowej przewidziano 320 mln zł na dopłaty do przedszkoli. Dodatkowo zwiększono wydatki na żłobki o 50 mln zł, tj. do 101 mln zł. Razem z projektem przyjęto „Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016”.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2013 został przekazany przez Radę Ministrów do prac parlamentarnych, bowiem zgodnie z Konstytucją, rząd musi złożyć do Sejmu projekt budżetu na następny rok najpóźniej do 30 września.


Na zdjęciach: Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i z Ministrem Finansów Jackiem Rostowskim.
Fot. M. Śmiarowski/KPRM


dodano: 2012-09-28 10:37:57