Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Największa liczba bardzo bogatych Polaków zamieszkuje województwa mazowieckie, wielkopolskie i śląskie. Do blisko 62 tys. zwiększyła się liczba Polaków należących do kategorii HNWI, czyli posiadających majątek netto powyżej 1 mln dolarów. Wraz ze wzrostem bogactwa Polaków, stale rozwija się też rynek dóbr luksusowych, którego szacunkowa wartość w 2018 roku wzrośnie o blisko 14% r/r i osiągnie poziom prawie 24 mld złotych.

„Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2018” jest dziewiątą edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru. Jak również, że:
osoby dobrze zarabiające / zamożne – to osoby uzyskujące miesięczny dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto, osoby bogate – to osoby uzyskujące miesięczny dochód powyżej 20 tys. zł brutto i osoby bardzo bogate – osoby uzyskujące miesięczny dochód powyżej 50 tys. zł brutto.W raporcie wykorzystano także dane firmy Credit Suisse, Euromonitor International, GUS-u, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polboat, Poland Sotheby’s International Realty, Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Analiza została uzupełniona o wypowiedzi specjalistów z analizowanych w raporcie segmentów.

– Wnioski płynące z tegorocznego raportu są pozytywne. Znacząco zwiększyła się liczba osób zamożnych mieszkających w Polsce – według naszych szacunków w 2018 roku takich osób powinno już być ponad 1,3 miliona. Rośnie także liczba osób bogatych i bardzo bogatych. Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem od 2019 roku nowego podatku, tzw. daniny solidarnościowej, w tegorocznej edycji po raz pierwszy prezentujemy dane dla osób, których roczne dochody brutto przekroczyły 1 mln zł. W 2017 roku mieszkało ich w Polsce ponad 23 tysiące. Sytuacja na rynku dóbr luksusowych wygląda równie dobrze – w porównaniu do poprzedniego roku zwiększyła się wartość wszystkich segmentów luksusowych dóbr konsumpcyjnych. Ponadto prognozy sugerują, że w najbliższych latach utrzyma się trend wzrostowy. Najszybciej będą rosnąć segmenty luksusowej biżuterii i zegarków, samochodów luksusowych oraz premium, a także alkoholi – mówią we wstępie do raportu Andrzej Marczak, Partner w KPMG w Polsce i Tomasz Wiśniewski, Partner w KPMG w Polsce.

Kluczowe wnioski
  1. W 2017 roku w Polsce mieszkało 1,2 miliona osób zamożnych, o 15% więcej niż w poprzednim roku. Łączna wartość ich dochodu brutto wyniosła ponad 260 mld zł. Według prognoz do 2021 roku w Polsce może mieszkać 1,6 miliona osób zamożnych, a ich dochód brutto może wzrosnąć do 381,1 mld zł.
  2. Liczba bogatych Polaków w 2017 roku przekroczyła 194 tysiące, z czego bardzo bogatych było 50 tysięcy. W obu przypadkach najwięcej takich osób mieszkało w województwie mazowieckim, wielkopolskim i śląskim.
  3. Od 1 stycznia 2019 roku zostanie wprowadzony podatek dla osób, których dochód brutto przekracza 1 mln zł rocznie. W 2017 roku w Polsce mieszkało ponad 23 tysiące osób o takich dochodach – najwięcej w województwie mazowieckim.
  4. Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce jest szacowana na kwotę niemal 24 mld zł w 2018 roku. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to wzrost o 13,8.
  5. Największym segmentem dóbr luksusowych są samochody premium i luksusowe. Szacujemy, że wartość tego rynku wyniesie 15,5 mld zł w 2018 roku, a do 2023 może wzrosnąć do 26,4 mld zł.
  6. Duży udział – bo aż 12% – w rynku dóbr luksusowych ma segment luksusowej odzieży i akcesoriów. Kategoria ta może osiągnąć w 2018 roku wartość 2,9 mld zł, z czego ponad 48% to luksusowa odzież damska.
  7. Bardzo dynamicznie rośnie sektor luksusowej biżuterii i zegarków – w stosunku do poprzedniego roku wartość tej kategorii w 2018 roku zwiększyła się o 10%. Ponad 80% luksusowych zegarków dostępnych na rynku jest przeznaczona dla mężczyzn, a 67% luksusowej biżuterii jest skierowana do kobiet.
  8. W 2018 roku wartość rynku luksusowych alkoholi może wynieść 1,2 mld zł. Aż 62% udziału w całym segmencie ma whisk(e)y.Źródło: KPMG / Rynek dóbr luksusowych w Polsce.


dodano: 2018-12-28 07:33:44