Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rozwiązania z Cambridge pomogą małopolskim naukowcom


Finansowe wsparcie badań naukowych i obiecujących rynkowo projektów powstających na uczelni
– to zadania pierwszego w Polsce funduszu inwestycyjnego, wzorowanego na rozwiązaniach z Cambridge, z którego już wkrótce będą mogli korzystać małopolscy naukowcy. W najbliższych czterech latach do funduszu zostanie przekazanych co najmniej 20 mln zł przeznaczonych na rozwój innowacyjnych projektów.


Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy MARR i AGH zakończyło prace przygotowujące start Małopolska Science Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Fundusz, wzorowany na rozwiązaniach działających z powodzeniem w Cambridge, jest pierwszym tego typu projektem w Polsce. Nigdy wcześniej tego typu rozwiązań nie stosował bowiem samorząd i współpracująca z nim uczelnia wyższa, które inwestowałyby w projekty na wczesnym etapie ich tworzenia.

FIZAN będzie miał pierwszeństwo dostępu do pomysłów lub projektów powstających na AGH, a dzięki temu będzie mógł inwestować w projekty badawczo-rozwojowe już na bardzo wczesnym etapie (Proof of Principle, Proof of Concept), co jest rzadkością na rynku. Do 2021 roku założyciele funduszu będą go zasilać kwotami 5 mln zł rocznie. 80% kapitału będzie pochodzić z budżetu MARR S.A., a 20% – AGH.Fundusz założyły: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, ale dołączeniem do niego już są zainteresowane kolejne uczelnie: Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Krakowska.

Działanie FIZAN wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego i ma przyczynić się do zwiększenia innowacyjności małopolskiej gospodarki.

– Gospodarka oparta o nowoczesne rozwiązania to przyszłość współczesnego biznesu. Właśnie dlatego od kilku lat konsekwentnie stawiamy na podnoszenie poziomu innowacji w małopolskich przedsiębiorstwach oraz zacieśnianie współpracy świata nauki i biznesu. W takim działaniu widzimy bowiem nie tylko szansę na rozwój Małopolski, ale też korzyści dla mieszkańców. Pomagają w tym fundusze unijne. Tylko w bieżącej perspektywie finansowej na ten cel przeznaczyliśmy ponad 2 mld zł z naszego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 – podkreśla marszałek Jacek Krupa.

Dodaje przy tym, że FIZAN skupi się na finansowaniu kluczowych dla Małopolski projektów z branż, zaliczonych do regionalnych inteligentnych specjalizacji. Są to następujące dziedziny: nauki o życiu, zrównoważona energia, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, elektronika i przemysł maszynowy, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Fundusz będzie mógł zainwestować w jeden projekt (na kilku etapach jego rozwoju) nawet 1,25 mln zł. Będzie także poszukiwał dla niego inwestorów zewnętrznych. Łączna wartość inwestycji w jeden projekt może wynieść aż 17,25 mln zł.

– Innowacyjne technologie są motorem napędowym postępu, dzięki nim obserwujemy przemiany w najróżniejszych dziedzinach życia – od medycyny przez motoryzację po rozrywkę. Dzięki funduszowi możliwe będzie zwiększenie liczby komercjalizowanych badań, patentów i wdrożeń. Dzisiaj we współpracy nauki i biznesu jest wiele barier, które ograniczają rynkowe wykorzystanie innowacyjnych pomysłów powstających na uczelniach – mówi pomysłodawca powstania funduszu, Jan Pamuła, Prezes MARR i dodaje: – Na partnera wybraliśmy Akademię Górniczo-Hutniczą, bo na niej rodzi się najwięcej pomysłów. To uczelnia techniczna, jedna z najlepszych w Polsce, obecna w międzynarodowych rankingach.

– Fundusz jest ogromną szansą dla naukowców AGH oraz częścią strategii uczelni. Warto podkreślić, że to pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa. Doświadczenie najlepszych ośrodków naukowych na świecie pokazuje, że podobne fundusze doskonale zdają egzamin. Jestem przekonany, że wsparcie kluczowych dla regionu dyscyplin naukowych środkami z funduszu jeszcze bardziej zwiększy potencjał Małopolski. Mamy świadomość, że podpisane dziś porozumienie stawiane będzie również jako wzór do naśladowania dla innych uczelni i instytutów badawczych – podkreślił prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH.

AGH plasuje się w czołówce polskich uczelni, które otrzymują najwięcej patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe z Urzędu Patentowego RP oraz największą liczbę patentów europejskich w Polsce. Na uczelni od 2007 roku działa Centrum Transferu Technologii, zajmujące się wspieraniem procesów transferu wiedzy i technologii, a od 2010 roku Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., którego misją jest wsparcie wynalazców w tworzeniu tzw. spółek spin-off w oparciu o innowacyjne technologie powstające w AGH.


Źródło: Biuro Prasowe UMWM


dodano: 2018-06-21 07:40:03