Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Już po raz szósty, na trzy dni (7-9.V.2014) Katowice stały się stolicą debaty o europejskiej i światowej gospodarce, rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. Szósta edycja Kongresu odbywa się w ważnym czasie dla Unii Europejskiej. 9 maja obchodzony jest Dzień Europy, a w maju mija także 10 lat od największego w historii rozszerzenia UE o dziesięć państw, w tym kraje Europy Centralnej i republiki nadbałtyckie.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

W otwarciu i pierwszej sesji tematycznej Kongresu wzięli udział: Donald Tusk, Premier RP, Zoltán Cséfalvay, minister stanu Węgier, Khurram Dastgir Khan, minister handlu Pakistanu, Essossimna Legzim-Balouki, minister handlu i promocji sektora prywatnego Togo, Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki RP, przedstawiciele władz lokalnych oraz Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej EEC.

Debatę o europejskiej i globalnej gospodarce rozpoczęło wystąpienie premiera Donalda Tuska, który powiedział: – Dotknął nas globalny kryzys finansowy wynikający z pokusy maksymalizacji zysku wyalienowanego od realnej gospodarki, pokusy prowadzącej do dramatycznego finału. Kryzys pokazał tę część natury ludzkiej, która potrafi obrócić się przeciwko interesowi wspólnoty. Na Śląsku widać, że pojęcie „wspólnota” nie jest archaiczne. Nie oznacza to, że należy rezygnować z przedsiębiorczości. Opłacalność w gospodarce nie musi jednak wynikać z bezlitosnej walki na krótkotrwałe efekty finansowe. Brak odpowiedzialności za interes publiczny w działalności gospodarczej prowadzi do zjawisk krytycznych. Tu na Śląsku ja, jako człowiek o liberalnych poglądach i zdecydowany zwolennik wolnego rynku, powiem: bezpieczeństwo energetyczne i odpowiedzialność za wspólnotę gospodarczą, społeczną i narodową, oznaczają konieczność umiejętnego wyznaczania granic dla indywidualnego egoizmu i pogoni za zyskiem, oznaczają także rehabilitację nie tylko polskiego węgla, ale potrzebę rehabilitacji tych, którzy ciężko pracują, po to abyśmy hasło bezpieczeństwa energetycznego, a co za tym idzie bezpieczeństwa politycznego naszej wspólnoty, zamieniali w praktyczne działania.

A Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki RP, mówił, że: – Integracja europejska jest dowodem na to, że poprzez porozumienie i dialog można zmieniać świat na lepsze. Taką zmianę dla Europy przyniosło włączenie do UE państw, które w przeszłości znalazły się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Nowi członkowie Wspólnoty wykonali ogromną pracę, aby się w niej znaleźć, a następnie, aby nadrabiać dystans do wysokorozwiniętych krajów Zachodu. Ten wysiłek będzie potrzebny jeszcze przez wiele lat. Jednocześnie UE, dzięki akcesji takich państw jak Polska, wzbogaciła się o nowe, często bolesne doświadczenia byłych państw komunistycznych, ale i głód sukcesu. W bloku wschodnim tłumiono samodzielność. Upadek komunizmu pozwolił na wskrzeszenie w Polakach oraz innych narodach ducha przedsiębiorczości. Jednak w dzisiejszej, globalnej gospodarce, poszczególne kraje Europy, może za wyjątkiem Niemiec, nie są w stanie indywidualnie stawić czoła USA czy Chinom. Dlatego o ile współpraca na poziomie unijnym powinna być napędzana poprzez wzajemną rywalizację poszczególnych krajów UE, to wobec innych kontynentów Wspólnota musi stanowić spójny organizm z przemyślaną ofertą.


Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym na www.eecpoland.eu.


dodano: 2014-05-08 10:31:40