Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rok odpowiedzialnościPod koniec listopada 2014 r. podczas konferencji podsumowującej 25 lat rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce, THINKTANK zainaugurował Rok Odpowiedzialności. Przez najbliższy rok wspólnie z partnerami programu – wiodącymi polskimi firmami i organizacjami pozarządowymi, administracją, mediami, samorządami – eksperci THINKTANK zastanowią się, co zrobić, by zwiększyć poziom odpowiedzialności w Polsce.
 

Inauguracji „Roku odpowiedzialności” towarzyszyło wydanie raportu „Współodpowiedzialny Biznes 1989-2014”, który m.in. opowiada o ewolucji odpowiedzialności biznesu w polskich firmach i poprzez ciekawe i unikalne studia przypadku pokazuje, czemu potrzebne jest dziś nowe podejście wszystkich interesariuszy do odpowiedzialności. Wyzwaniem jest dziś włączenie odpowiedzialności do głównej strategii firmy. W raporcie znajduje się także analiza, która w obrazowy, liczbowy sposób pokazuje, że gdyby nie zaangażowanie i determinacja firm, wiele problemów społecznych nie byłoby rozwiązywanych, a wielu projektów społecznych zabrakłoby w przestrzeni publicznej.

Co stracilibyśmy jako społeczeństwo, gdyby nie odpowiedzialne firmy, oto...

wybrane przykłady działań społecznych


3,5 tys. bibliotek w Polsce (40 proc. ogółu) nie miałoby darmowego dostępu do internetu i grantów na szkolenia cyfrowe m.in. osób starszych – zapewnił to program Akademia Orange dla bibliotek.

1,2 mln osób nie miałoby okazji wziąć udziału w akcji edukacyjnej na temat bezpiecznego użytkowania gazu Od przedszkola do seniora na terenie Pomorza, gdyby nie zaangażowanie PGNiG.

250 tys. dzieci nie skorzystałoby z platformy e-learningowej i nie nauczyłoby się zasad bezpiecznego korzystania z internetu, gdyby nie projekt Dzieci w sieci prowadzony przez Orange wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje.

1 mln  Tylu uczniów z 5264 szkół podstawowych w kraju nie podnosiłoby swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, gdyby nie trwający 14 lat program edukacyjny Renault Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich.

50 tys. uczniów z 630 szkół w całej Polsce straciłoby szansę na rozwój kompetencji cyfrowych i naukę programowania, gdyby nie uruchomiony w 2013 r. przez Samsung Electronics Polska program Mistrzowie Kodowania.

50 tys. dzieci nie zostałoby przeszkolonych w zakresie racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i zasilanego nią sprzętu w ramach projektu Bezpieczniki TAURONA.

45 tys. dzieci klas 1–3 szkół podstawowych z całej Polski i 77 tys. rodziców nie zaangażowałoby się w ogólnopolski projekt edukacyjny Klub Czterech Żywiołów, gdyby nie partnerstwo firmy PGE Polska Grupa Energetyczna z wydawnictwem Nowa Era.

Ponad 800 przedszkoli z małych wsi nie miałoby specjalistycznego sprzętu komputerowego, który zapewnia program IBM KidSmart.

gdyby nie odpowiedzialne firmy, to ...

1,5 mln polskich pacjentów nie skorzystałaby z bezpłatnych badań przesiewowych przeprowadzonych przez Polpharmę w latach 2001–2014.

70 tys. pacjentów nie wzięłoby udziału w Dniach dobrych nawyków, części programu Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia firmy Sanofi. Program kształtuje dobre nawyki zdrowotne.

3 tys. najmłodszych talentów piłkarskich nie zostałoby objętych metodycznym i wieloletnim treningiem, co dzieje się dzięki programowi Biało-zielona przyszłość z Lotosem.

16 mln zł nie trafiłoby ze sprzedaży produktów z różową wstążką na działania profilaktyczne w ramach prowadzonej od 1998 r. kampanii Avon kontra rak piersi.

ok. 400 tys. osób nie zostałoby objętych przekazem akcji 18+ jestem pełnoletni Grupy Żywiec, która uczulała dorosłych i rodziców na to, by nie sprzedawać alkoholu nieletnim.8

6675 osób nie ukończyłoby w 2014 r. 36. PZU Maratonu Warszawskiego, gdyby nie wsparcie sponsora tytularnego – Grupy PZU – i innych biznesowych sponsorów tego wydarzenia. Maraton Warszawski jest najdłużej nieprzerwanie organizowanym maratonem w Polsce (po raz pierwszy odbył się w 1979 r.).

gdyby nie odpowiedzialne firmy, to ...

545 t żywności nie trafiłoby od września 2013 r. do Banków Żywności, gdyby nie działania firmy Tesco, która przekazuje do Banków Żywności nadwyżki warzyw, owoców i pieczywa. Ponad 500 t jedzenia pozwala na przygotowanie ok. 1 mln posiłków.

15 tys. osób w trudnej sytuacji życiowej nie uzyskałoby pomocy na święta w ciągu pięciu lat, gdyby pracownicy DB Schenker Logistics nie zaangażowali się w program Świąteczny czas pomagania.

400 tys. zł
nie wsparłoby projektu budowy domów wielorodzinnych dla rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej wraz z 4560 godzinami wolontariatu pracowników Opla (Opel Polska i Fundacja Habitat for Humanity w Gliwicach).

Ponad 50 mln porcji kaszki Mleczny Start nie trafiłoby do polskich domów, gdyby nie działania Koalicji Partnerstwo dla Zdrowia, utworzonej w 2006 r. przez Danone, Biedronkę i Lubellę oraz Instytut Matki i Dziecka. Program ma zaradzić problemowi nieprawidłowego żywienia dzieci w Polsce.

Ponad 100 tys. zł datków nie zebrałby Caritas Polska, gdyby nie firma Banana Split, która za darmo przygotowała i wyprodukowała spoty kampanii społecznej przeciw bezdomności.

gdyby nie odpowiedzialne firmy, to ...

40 mln drzew i krzewów nie wyrosłoby bez programu rekultywacyjnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej w okolicach kopalni Turów.

900 ha terenów w Beskidach nie zostałoby zalesionych 5 mln drzew, gdyby nie trwający od sześciu lat program Po stronie natury firmy Żywiec Zdrój, prowadzonej przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia i Lasami Państwowymi.

1,5 mln dzieci nie wzięłoby udziału w programie Kubusiowi Przyjaciele Natury, jednym z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowanym przez markę Kubuś. W 2014 r. w szóstej edycji programu o ekologii uczy się 500 tys. maluchów z 6 tys. przedszkoli w Polsce.

gdyby nie odpowiedzialne firmy, to ...


5-7% największych firm w Polsce prowadzi, według II Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 2013), korporacyjne programy wolontariackie. Oznacza to tysiące godzin przeznaczonych na darmową edukację, dzielenie się kompetencjami czy praktyczne pomaganie.

100 tys. bezpłatnych godzin poświęconych na pomoc innym to efekt dotychczasowej działalności wolontariuszy z Orange, firmy o jednym z najsilniej rozwiniętych programów wolontariatu w Polsce.

23 tys.
nie skorzystałoby w 2014 r. ze 187 projektów zrealizowanych przez wolontariuszy z Citi Handlowego, gdyby bank nie prowadził programu wolontariatu. Od 2005 r. zrealizowali oni łącznie 1014 projektów.

250 tys. zł
w postaci grantów od Grupy Żywiec nie trafiłoby w ciągu ostatnich trzech lat na projekty realizowane przez pracowników firmy w ramach wolontariatu. Przepracowali oni 1366 godzinna rzecz lokalnych społeczności.

45% ogółu pracowników Microsoft Polska angażuje się Wolontariat w ramach programu Dobre okienk@ – otwórz się na dobre!. Gdyby nie ich aktywność, firma nie realizowałaby m.in. edukacyjnego programu bezpieczeństwa dzieci w internecie 3…, 2…, 1… internet.  (Grudzień 2014)


Źródło: ThinkTank - Raport „Współodpowiedzialny Biznes 1989-2014”.


dodano: 2014-12-15 08:20:07