Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rezerwy dewizowe NBP

Narodowy Bank Polski podał 7 sierpnia stan oficjalnych aktywów rezerwowych Polski na koniec lipca br. W przeliczeniu na euro rezerwy dewizowe wyniosły ponad 82,9 mld EUR. Na koniec czerwca były niższe o ok. 1 mld EUR.

Aktywa te wyrażone w dolarach USA wzrosły, z ok. 106,9 mld USD na koniec czerwca, do ok. 110,1 mld USD na koniec lipca.

NBP inwestuje rezerwy dewizowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw dewizowych jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.


Źródło: NBP


dodano: 2013-08-08 11:46:57