Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Reputacyjny blamaż

Jerzy Byra

Z naszego redakcyjnego, prawie dwudziestoletniego zajmowania się reputacją polskiej gospodarki z przykrością obserwujemy, iż zarządzający nie zawsze doceniają wartości reputacji. Zapominają o tym, że deficyt zaufania w działalności społeczno-gospodarczej utrudnia działalność, hamuje nawiązywanie nowych kontaktów i powoduje dodatkowe koszty. Zapominają, że stosunek do reputacji oraz działania jakie podejmują na tym polu prowadzą firmę, człowieka lub organizację albo do sukcesu, albo do porażki.


Zapominają, że dla osiągnięcia sukcesu niezbędna jest mobilizacja wsparcia dla swojej firmy, organizacji lub sprawy i szukanie poparcia klientów, pracowników, partnerów, dostawców, mediów, liderów opinii, ustawodawców, itp. Wszyscy oni podejmują decyzje oparte na pozytywnej reputacji, to od nich zależy działalność poszczególnych podmiotów społeczno-gospodarczych. W tym kontekście pozytywna reputacja jest najważniejszym czynnikiem kreowania wartości. Gdy interesariusze rozumieją, kim jesteś i w co wierzysz, są skłonni zapominać i wybaczać błędy.  

Trzeba również pamiętać, że reputacja firm i organizacji zależy od zdolności do identyfikowania problemów i oceny prawdopodobieństwa przerodzenia się tych problemów w kryzys. Szkoda więc, że mimo strachu przed potencjalnym kryzysem organizacje i firmy nie potrafią właściwie identyfikować problemów, które mogą stanowić zagrożenie dla ich reputacji. Organizacje za dużo uwagi poświęcają na przygotowanie odpowiedzi na kryzys, natomiast za mało na zarządzanie kwestiami dotyczącymi ich działalności, mogącymi przerodzić się w problemy.

Jak choćby ostatni, bardzo poważny, związany z przedłużeniem kadencji Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Brak poparcia rządu dla tej kandydatury sprawił, że podjęte działania, nie tylko doprowadziły do druzgocącej porażki rządu w tej kwestii, ale zachwiały również reputacją Polski. Doprowadziły do reputacyjnego blamażu i trudnych do określenia dalszych konsekwencji. Stąd pilna potrzeba odpowiedzi na pytania: Czy uda się w miarę szybko zredukować te negatywne dla Polski skutki działania rządu? Czy uda się odwrócić zaistniały kryzys zaufania wobec Polski – zrodzoną nieufność wobec postępowania rządu? Utrzymywanie takiego stanu rzeczy w efekcie doprowadzi do pogorszenia naszej reputacji na arenie międzynarodowej i w konsekwencji sytuacji rynkowej i utraty zaufania społecznego.
 
A że zdobycie takiego kapitału zaufania jest inwestycją trudną, długotrwałą i wymagającą wielkiej konsekwencji – tym bardziej warto o budowaniu dobrej reputacji pamiętać. Tak jak na gruncie gospodarczym, gdzie firmy i przedsiębiorcy o nieskazitelnej reputacji cieszą się uznaniem, stają się wzorowym przykładem cech społecznie ważnych. Taka reputacja podnosi ich prestiż i bezpośrednio wpływa na wizerunek całego środowiska, czyli wszystkich interesariuszy, od których zależy ich pomyślny rozwój. Reputację tworzy się bowiem w rezultacie spójnych działań.

Mając to na uwadze, jak również, że firmy i przedsiębiorcy o dobrej reputacji zawsze budzą pozytywne emocje, są lubiani, cenieni i szanowani – stąd ustanowiona przez redakcję gospodarcza Nagroda Prestiżu RENOMA ROKU. Przyświecają jej dwa cele:

Pierwszy –  zwrócenie uwagi menedżerom i właścicielom firm na zarządzanie reputacją i uwzględnienie jej w centrum strategii przedsiębiorstwa.

Drugi – w myśl naszego redakcyjnego przesłania „Żeby działanie miało sens – jeszcze i to, potrzeba uznania drugiego człowieka” – wyróżnianie tych, którzy o tę reputację dbają i zdobyli zaufanie zaproszonych do rekomendowania mediów, instytucji i organizacji gospodarczych. Nagroda Prestiżu RENOMA ROKU utrwala i promuje ten kapitał zaufania. Taki przekaz wysyłamy do publicznej wiadomości. Staje się on formą interakcji, służy budowaniu wiarygodności w oczach klientów i partnerów, lojalności i pozytywnemu nastawieniu. (marzec 2017)dodano: 2017-03-10 08:50:51