Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rekordowy zysk netto grupy Asseco

Grupa Asseco osiągnęła w 2017 roku 7,8 mld zł przychodów, 585 mln zł zysku operacyjnego oraz 467 mln zł zysku netto. Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy Asseco w 2017 roku miała sprzedaż części akcji Formula Systems. Grupa intensywnie rozwijała się na rynkach zagranicznych, gdzie wypracowała 80% sprzedaży oraz skutecznie przeprowadziła nowe akwizycje. Bardzo ważne dla Asseco przychody z oprogramowania i usług własnych wyniosły w 2017 roku 6,2 mld zł.

– Postanowiliśmy zdywersyfikować nasze zaangażowanie i zrealizować część zysków z inwestycji w Formula Systems, co pozwoliło nam pozyskać środki na kolejne akwizycje. W 2010 roku zainwestowaliśmy w tę spółkę 427 mln zł, a dzięki sprzedaży części jej akcji oraz pobranym dywidendom uzyskaliśmy już więcej niż zainwestowaliśmy. Dziś mamy w Formula Systems ponad 26% udziałów o wartości 570 mln zł i nadal jesteśmy największym akcjonariuszem tej spółki – podsumował Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.


– Wpływ sprzedaży części akcji Formula Systems z jednej strony przyniósł w 2017 roku dodatkowy zysk, który przełożył się na rekordowo wysoki wynik netto dla akcjonariuszy, w sumie wynoszący 467 mln zł. To oznacza wzrost w stosunku do 2016 roku aż o 55%. Z drugiej strony, ze względu na brak konsolidacji Formula Systems w sierpniu i wrześniu 2017 roku, wyniki na poziomie przychodów oraz zysku operacyjnego są odpowiednio niższe. Gdybyśmy w tym okresie konsolidowali Formula Systems tak, jak dotychczas, to sprzedaż w 2017 roku byłaby wyższa o prawie 800 mln zł i osiągnęłaby poziom 8,7 mld zł – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.
 
Intensywny rozwój Asseco był napędzany przede wszystkim przez działalność na międzynarodowych rynkach, z których pochodzi już 80% przychodów Grupy, a także 64% zysku operacyjnego.

Kluczową rolę w wynikach Asseco odgrywa sprzedaż oprogramowania własnego. Przychody z tego tytułu osiągnęły 6,2 mld zł i stanowią 80% sprzedaży ogółem. Gdyby były one konsolidowane przez całe 12 miesięcy ubiegłego roku, to wyniosłyby prawie 7 mld zł, czyli o 10% więcej niż w 2016 roku. Działalność Grupy jest dobrze zdywersyfikowana zarówno geograficznie, jak i sektorowo. Największe udziały w sprzedaży mają sektor przedsiębiorstw, na który przypada 40% przychodów Grupy oraz bankowość i finanse – 39%, a na sektor administracji publicznej przypada 21% sprzedaży.

Portfel zamówień Grupy na 2018 rok na poziomie przychodów wynosi 5,5 mld zł i jest na poziomie portfela prezentowanego w marcu 2017 roku. Asseco Poland konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i także w tym roku Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy. Zarekomendowana przez Zarząd Spółki kwota dywidendy stanowi równowartość 3,01 zł na jedną akcję Asseco Poland i przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 6,3% (licząc na 15 marca 2017 roku).


Źródło: Asseco Poland

dodano: 2018-03-20 07:12:23