Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rekordowy zysk netto GK GPW

GK Giełdy Papierów Wartościowych osiągnęła w III kwartale 2017 r. rekordowy wynik zysku netto w wysokości 47 mln zł. Zysk EBITDA osiągnął historycznie najwyższy poziom 57,4 mln zł, a przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 81,1 mln zł, odnotowując 10,1% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 45% po 9 miesiącach 2017 r. vs. 49,1% w roku ubiegłym.

Na wyniki finansowe GK GPW miały wpływ zdarzenia o charakterze jednorazowym, takie jak rozwiązanie rezerwy na kwotę około 5,8 mln zł z tytułu niższej rocznej opłaty GK GPW na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, zwrot 3,8 mln zł odsetek od zaległości podatkowych naliczonych przez organ skarbowy w związku z korektą rozliczeń podatku od towarów i usług w TGE oraz rozwiązanie rezerwy w kwocie 1,6 mln zł zawiązanej na nieściągalne należności z tytułu korekty VAT od kontrahentów TGE. Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu rdr wynikał z wyższych wolumenów zarówno na rynku finansowym, jak i towarowym. W III kwartale GPW wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 90,2 mln zł, czyli 2,15 zł na akcję.

– III kwartał 2017 r. to okres, w którym zysk EBITDA GK GPW osiągnął historycznie najwyższy poziom. Grupa wypracowała również rekordowe 47 mln zł zysku netto, czyli o niemal 19 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udowadniamy w ten sposób naszą efektywność. Będziemy ciężko pracować w kolejnym kwartale szykując się do zmian regulacyjnych, w tym wejścia w życie dyrektywy MIFID II. Będziemy przy tym kontynuować rozwój wszystkich linii biznesowych oraz prowadzić działania w zakresie poszerzania bazy klientów, budowania płynności i racjonalizacji kosztów. Reklasyfikacja Polski przez FTSE Russell z rynków rozwijających się do rynków rozwiniętych napawa nas dużym optymizmem i mobilizuje do rozwoju, aby móc konkurować z najlepszymi na świecie – powiedział Marek Dietl, prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w III kw. 2017 r. wyniosły 32,5 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 40,1%. Oznacza to wzrost o 1,7 pkt proc. rdr. W III kwartale miało miejsce rozwiązanie rezerwy na opłatę na rzecz KNF z tytułu nadzoru w wysokości ok. 5,8 mln zł. Tak jak w ubiegłym roku kwota ta została w całości naliczona w I kwartale, a następnie skorygowana w III kwartale.

Przychody z rynku towarowego w III kw. 2017 r. utrzymały się na stabilnym poziomie kdk i wyniosły 32 mln zł (wzrost o 19,7% rdr) i w efekcie wygenerowały 39,4% przychodów Grupy GPW. Wzrost przychodów w tym segmencie w III kw. 2017 r. jest związany przede wszystkim z rosnącymi wolumenami na rynku gazu oraz ze wzrostem przychodów z rozliczania transakcji (+25,1% rdr).

Źródło: GPW i prezentacja wynikowa GPW za III kwartał 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.dodano: 2017-11-02 08:05:13