Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rekordowe wyniki finansowe PGNiG

W pierwszym półroczu 2013 roku GK PGNiG osiągnęła ok. 1,43 mld zł zysku netto wobec 45 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponad trzydziestokrotny wzrost zysku netto był możliwy m.in. dzięki znaczącemu zwiększeniu wydobycia i sprzedaży ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z kopalni Lubiatów oraz ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

- Znaczący wpływ na wyniki finansowe miało rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na dwóch naszych strategicznych inwestycjach. To utwierdza nas w przekonaniu, że upstream jest tym obszarem, na którym trzeba zintensyfikować działania - podkreśla Jerzy Kurella, p.o. Prezesa Zarządu PGNiG SA (fot. PGNiG). - Pozytywne znaczenie ma również fakt, że zanotowaliśmy poprawę wyników w pozostałych segmentach. Jest to istotne w kontekście czekających nas wyzwań związanych m.in. z liberalizacją rynku gazu, do której intensywnie się przygotowujemy.

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w pierwszym półroczu 2013 wyniosły 2,76 mld zł, czyli o 35% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., natomiast zysk EBITDA osiągnął 1,8 mld zł w pierwszym  półroczu 2013 roku wzrastając o 62% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

Na tak dobre wyniki segmentu wpływ miało przede wszystkim podwojenie sprzedaży ropy naftowej oraz rosnąca sprzedaż międzysegmentowa gazu ze złoża Skarv w Norwegii do PGNiG Sales & Trading. Wynik segmentu potwierdził trafność inwestycji w wydobycie ropy i gazu.

Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w Grupie wzrosło do 462 tys. ton w pierwszym półroczu 2013 roku wobec 223 tys. w analogicznym okresie ub.r.. Sprzedaż ropy i kondensatu wzrosła o 102% do blisko 450 tys. ton w pierwszym półroczu 2013 roku, natomiast przychody z ich sprzedaży wzrosły do 1,1 mld zł w pierwszym półroczu 2013 wobec 594 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku.

Wydobycie gazu ziemnego było na poziomie 1,1 mld m sześc. w drugim kwartale 2013 r. podobnie jak w analogicznym okresie 2012 r.

W pierwszym półroczu 2013 przychody Grupy PGNiG wyniosły około 16,8 mld zł, czyli o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie dzięki podwojeniu sprzedaży ropy naftowej oraz 10 proc. wzrostowi sprzedaży gazu. Na poziomie działalności operacyjnej grupa odnotowała znaczący (o 225 proc.) wzrost wyniku EBITDA do ponad 3,3 mld zł wobec 1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, dzięki lepszym wynikom wszystkich segmentów.
dodano: 2013-08-16 10:10:04