Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rekordowe rezerwy NBP

W końcu kwietnia 2012 r. rezerwy dewizowe Polski wyrażone w euro osiągnęły poziom najwyższy w historii. Wyniosły ponad 77,6 mld euro, o blisko 3 mld euro więcej niż miesiąc wcześniej.
     Z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski 7 maja wynika, że również w przeliczeniu na dolary amerykańskie stan oficjalnych aktywów rezerwowych Polski powiększył się z 99,7 mld USD w końcu marca do 102,8 mld USD w końcu kwietnia.
     W komunikacie napisano: - Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.
     NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.


dodano: 2012-05-07 15:32:56