Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rekord miesięcznych rozliczeń Polski z Unią

W maju br. odnotowano rekordowe saldo rozliczeń Polski z Unią Europejską. Ministerstwo Finansów podało, że dodatnie saldo wyniosło 3,2 mld EUR. Do Polski w formie transferów wpłynęło 3,6 mld EUR z UE, a Polska przekazała składkę do budżetu UE w wysokości 341 mln EUR.

W ramach Polityki Spójności Polska otrzymała 3,13 mld EUR, w tym: 2,09 mld EUR z Funduszy Strukturalnych i 1,04 mld EUR z Funduszu Spójności.
Plus w ramach Wspólnej Polityki Rolnej do Polski napłynęło  454 mln EUR, w tym: 452 mln EUR z tytułu działań realizowanych przez ARiMR, 1 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rybackiego i 1 mln EUR z tytułu pozostałych transferów WPR.

Od początku członkostwa (w okresie 109 miesięcy) Polska uzyskała nadwyżkę w w wysokości 54,9 mld EUR. Wartość transferów z budżetu UE do Polski w tym okresie wyniosła  83,9 mld EUR. Składka odprowadzona do budżetu UE osiągnęła poziom 28,9 mld EUR, natomiast kwota zwrócona do budżetu UE wyniosła 141,5 mln EUR.


Źródło: Ministerstwo Finansówdodano: 2013-06-27 10:27:44