Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
RENOMA ROKU - Edycja 2013

Konkurs o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2013 współorganizują: Redakcja „Prestiż - relacje gospodarcze”, Centrum Komunikacji Gospodarczej i Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej pod Patronatem Honorowym Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Redakcyjne motto umieszczone na okładce „Żeby działanie miało sens, jeszcze i to – potrzeba uznania drugiego człowieka”, stało się przesłaniem ustanowionej przez redakcję Nagrody Prestiżu pod nazwą RENOMA ROKU. Taki tytuł nadajemy właścicielom i menedżerom, firmom i produktom oraz wynalazcom, których rekomendują do nagrody zaproszone do współpracy instytucje, organizacje i media. Spośród nich Kapituła dokonuje wyboru tych, którzy na to miano, według określonych kryteriów, zasługują – głównie w oparciu o ich wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność. Za ich postawę, zaangażowanie, wytrwałość i osiągnięcia gospodarcze, za zdobycie uznania społecznego i wysokiej pozycji biznesowej na rynku.
      Dlaczego renoma i rola reputacji jest tak ważna w działalności gospodarczej? Ponieważ to ona przyczynia się do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Dobrze oceniany szef ma zasadniczy wpływ nie tylko na postrzeganie firmy, również na jej wartość finansową. Firma o nieskazitelnej reputacji cieszy się uznaniem, staje się wzorowym przykładem, jest porównywana z innymi przez najlepsze ze swoich cech. Firma, przedsiębiorca, produkt, wynalazca o uznanej renomie stają się ważni dla pracowników, klientów, dostawców, inwestorów i wielu innych grup społecznych. Stają się wzorcami o uznanej reputacji. Zdobyta renoma podnosi ich prestiż i bezpośrednio wpływa na uznanie całego środowiska.

31 stycznia br. Kapituła Konkursu o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2013 – w składzie: prof. Katarzyna Majchrzak z Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie, przewodnicząca oraz członkowie: dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z Akademii Pedagogiki Specjalnej i Almamer, Wyższej Szkoły Ekonomicznej; Jerzy Byra, redaktor naczelny „Prestiż - relacje gospodarcze”, dyrektor Centrum Komunikacji Gospodarczej; red. Andrzej Maślankiewicz, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP i mecenas Witold Juchniewicz, szef Kancelarii Prawnej WKJ – spośród 69 rekomendowanych uczestników konkursu nominowała w czterech głównych kategoriach: Przedsiębiorca, Firma, Produkt i Wynalazca 12 kandydatów do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013. 

CELE KONKURSU

Nagrodą Prestiżu uhonorowani zostaną przedsiębiorcy i firmy o najwyższej reputacji w opinii otoczenia zewnętrznego, produkty o najwyższej ocenie konsumentów, wynalazcy których nowatorskie projekty mogą zyskać uznanie firm i przedsiębiorców, i zostać wdrożone do realizacji oraz politycy o najwyższym uznaniu przedsiębiorców, instytucji gospodarczych i mediów.
     Jesteśmy przekonani, iż wyróżnienie laureatów Nagrodą Prestiżu RENOMA ROKU będzie doskonałą okazją do ich szerokiego rozpropagowania oraz omówienia pozytywnych zjawisk w polskiej gospodarce.

Podstawowymi celami przyznawania Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU są:
  • uhonorowanie ludzi biznesu, wynalazców, polityków oraz firm i ich produktów mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie polskiej gospodarki;
  • wzmocnienie pozytywnej oceny przez budowanie wzajemnych relacji społeczno-gospodarczych, które rozwiną zaufanie, wiarygodność i lojalność otoczenia;
  • tworzenie pozytywnego nastawienia wokół przedsiębiorców i ich firm mających wymierny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy;
  • komunikowanie i prezentacja wyróżnionych, jako pozytywnych wzorców i zachowań społecznie ważnych;
  • upowszechnianie uznanych i pozytywnych ocen, które podnoszą prestiż i wpływają na percepcję całego otoczenia;
  • tworzenie emocjonalnych związków z otoczeniem napędzających reputację społeczną;
  • promowanie etycznych zachowań w biznesie;
  • komunikowanie o prorynkowym nastawieniu i atrybutach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju.
KATEGORIE KONKURSU

Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przyznawane są w pięciu głównych kategoriach. Osoby i instytucje zgłaszające mogą zgłosić po 3 kandydatów do każdej z pięciu kategorii: Przedsiębiorca / Firma / Produkt / Wynalazca / Polityk (nagroda specjalna).
      Uczestnicy konkursu o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU mogą ubiegać się o dwie nagrody (na zdjęciach):
1. Statuetkę RENOMA ROKU
2. Brylant do Statuetki RENOMA ROKU

Szczegóły ubiegania się o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU znajdują się na stronie internetowej www.prestiz.info.pl w zakładce menu Nagroda Prestiżu.

Na zdjęciu statuetki również godła nagrody dla poszczególnych kategorii do wykorzystania w materiałach promocyjnych.

dodano: 2014-03-12 11:47:15