Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Przychody z prywatyzacji w 2012 r.

Według danych Ministerstwa Skarbu Państwa przychody z prywatyzacji pośredniej w 2012 r. wyniosły 8477,0 mln zł (wobec 13002,2 mln zł rok wcześniej), a z prywatyzacji bezpośredniej 70,7 mln zł (wobec 54,0 mln zł rok wcześniej).

Ogółem do końca roku 2012 sprywatyzowano metodą bezpośrednią 2118 przedsiębiorstw państwowych, a w 1127 zakończono proces likwidacji. W latach 1990-2012 procesem prywatyzacji objęto łącznie 7555 jednostek. W wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-2012 powstało 1710 spółek, w tym sprywatyzowanych pośrednio 607.

Od początku procesu prywatyzacji powstały 1563 spółki pracownicze (w roku 2012 nie zanotowano zmian w tym zakresie).


Źródło: GUS


dodano: 2013-06-03 12:28:14