Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Przedsiębiorczość akademicka, czyli ile nauki jest w biznesie

Pomimo wysokiego potencjału intelektualnego środowiska naukowego, polskie uniwersytety i pracownicy naukowi mają niewielki wkład w rozwój innowacyjności. Czy lukę w transferze technologii między badaniami podstawowymi a komercjalizacją wyników badań wypełniają spółki, w których zarządach lub radach nadzorczych zasiadają naukowcy? Czy ułatwia to przepływ technologii z uniwersytetów i instytutów badawczych do przedsiębiorstw produkcyjnych? Na te pytania odpowiada raport na podstawie publikacji DELab UW pt. „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem”.

Polskim uniwersytetom często zarzuca się, że nie wykorzystują swojego potencjału intelektualnego do wspierania polskiej innowacyjności. Powszechnie uważa się, że naukowcy skupiają się na badaniach podstawowych i nie komercjalizują wyników badań badawczo-rozwojowych.

Co się jednak dzieje, gdy naukowcy biorą się za biznes? Czy naukowiec w radzie lub zarządzie spółki sprawia, że staje się ona bardziej innowacyjna? Czy specjalistyczna wiedza naukowca służy rozwojowi produktów lub usług oferowanych przez firmy? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie odwołując się do badań nad przedsiębiorczością polskich naukowców. Objęło ono wszystkich naukowców figurujących w bazie POL-on oraz 30 tys. spółek, z których wyodrębniono te, w których radzie lub zarządzie zasiada naukowiec.

Zaledwie 15% (4,5 tys.) firm w Polsce to firmy innowacyjne.
Dwa na trzy (66%) przedsiębiorstwa innowacyjne to przedsiębiorstwa badawcze.

Blisko co piąta firma innowacyjna (17%) patentuje, a co czwarta (25%) komercjalizuje wyniki badań. Jedynie 0,5% to spółki, które jednocześnie inwestują w badania i rozwój, komercjalizują wyniki badań i zgłaszają patenty.

Co czwarte polskie przedsiębiorstwo innowacyjne działa w województwie mazowieckim

W niektórych województwach liczba takich przedsiębiorstw jest jednak niewielka: w sześciu funkcjonuje nie więcej niż setka.

Trzy na cztery (76%) polskie firmy innowacyjne działają w sektorach związanych z telekomunikacją, informacją

Polskie firmy innowacyjne działają w obszarach związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki; telekomunikacją, produkcją samochodów; usługami w zakresie informacji; produkcją komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

Najwięcej przedsiębiorstw akademickich działa w województwie mazowieckim.

Przedsiębiorstwa akademickie to łącznie 5,6 tys. spółek. Najwięcej z nich prowadzi działalność w województwie mazowieckim – jest ich tam prawie 1,5 tysiąca. W czterech innych województwach: pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim jest ich powyżej 500. Najgorzej pod tym względem wypada województwo świętokrzyskie, gdzie takich przedsiębiorstw jest zaledwie 96.

Liczba naukowców skorelowana jest z liczbą przedsiębiorstw akademickich. Przy czym w województwach małopolskim czy lubelskim na naukowca przypada relatywnie mniej przedsiębiorstw.

Brakuje efektywnych narzędzi komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Innowacyjne spółki akademickie wprawdzie patentują więcej niż nieakademickie, jednak większość polskich spółek akademickich skupia się wyłącznie na badaniach. W dodatku spółki akademickie prowadzą działalność w sektorach niewymagających wysokich wykładów na R&D.


Metodologia badawcza. Baza danych wykorzystana w badaniu obejmuje dane 29 998 przedsiębiorstw: spółek prawa handlowego czyli niepublicznych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Źródło: Polska Rada Biznesu


dodano: 2017-07-26 06:09:08