Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Przedsiębiorcy w Polsce

Fakty, Liczby, Wnioski


Pod powyższym tytułem PKPP LEWIATAN przygotował pierwsze w Polsce opracowanie na temat roli przedsiębiorstw i przedsiębiorców w rozwoju kraju. Prezentujemy wybrane dane zawarte we wnioskach.  Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan rekomendując raport mówi we wstępie, że zawarte w nim informacje dotyczą rzeczy kluczowych dla gospodarki, ale przede wszystkim ważnych dla mieszkańców – o płacach, miejscach pracy, ochronie środowiska itd. I jak dodaje: – Wreszcie każdy mieszkaniec Polski ma dostęp do materiału, który może samodzielnie analizować i wyrobić sobie zdanie, jaką rolę pełnią przedsiębiorcy w Polsce.

Rozwijamy się
    1. W przedsiębiorstwach powstaje trzy czwarte produktu krajowego.
    2. 74 proc. mieszkańców Polski docenia wkład przedsiębiorców w zamożność kraju.
    3. Produkt przypadający na mieszkańca wzrósł o 10 proc. w ostatnich trzech latach.

Wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami
    1. Co godzinę w Polsce rejestrowanych jest 166 firm.
    2. Po trzech latach połowa nowych firm w Polsce nadal istnieje i się rozwija.
    3. W Polsce jest 31 razy więcej podmiotów prywatnych niż publicznych.

Tysiące przedsiębiorczych kobiet
    1. Założycielką lub szefową co trzeciej firmy jest kobieta.
    2. Panie dominują w ochronie zdrowia, edukacji, gastronomii, części usług.
    3. Polki są bardziej przedsiębiorcze niż panie w Europie.

Pomnażamy nasz majątek
    1. Majątek polskich firm wzrósł prawie o połowę w ciągu 8 lat.
    2. Wynosi ponad 35 tys. zł w przeliczeniu na mieszkańca.
    3. Mamy prawie 4 grosze zysku z każdej złotówki sprzedaży.

Więksi niż budżet
    1. Przychody firm w Polsce wzrosły o 50 proc. w ciągu ostatnich sześciu lat.
    2. 78,3 proc. firm przynosi zyski.
    3. 73 proc. Polaków uważa, że przedsiębiorcy są pożyteczni dla społeczeństwa.

Pączkowanie kapitału
    1. Na warszawskiej giełdzie notowanych jest ok. 800 spółek.
    2. Ich wartość jest 8-krotnie większa niż kapitał, jaki włożyli w nie przedsiębiorcy.
    3. Inwestorzy kupują i sprzedają akcje warte ćwierć biliona złotych rocznie.

Z naszych podatków
    1. Co najmniej połowę podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce płacą przedsiębiorcy.
    2. Sam podatek od zysków CIT daje 32 mld zł rocznie.
    3. Jesteśmy najważniejszym źródłem dochodów dla samorządów.

Naprzód czyli inwestycje
    1. Inwestycje przedsiębiorców są trzy razy większe niż samorządów.
    2. 87 proc. inwestycji przedsiębiorcy finansują ze środków własnych.
    3. Polskie mikrofirmy zainwestowały 24,8 mld zł w 2010 roku.

Miejsca pracy są w przedsiębiorstwach
    1. Większość miejsc pracy jest w przedsiębiorstwach.
    2. W sektorze prywatnym pracuje cztery razy więcej ludzi niż w publicznym.
    3. W 2010 roku to głównie przedsiębiorcy stworzyli ponad 600 tys. miejsc pracy.

Jesteśmy konkurencyjni
    1. Co piąta firma jest eksporterem*
    2. Średnio co czwarta złotówka sprzedażypochodzi z eksportu.
    3. Główne kierunki eksportu to Unia Europejska, ale również Rosja, Ukraina, Chiny i USA.

Budujemy zieloną Polskę
    1. Prawie 11 mld zł wyniosły inwestycje w ochronę środowiska w 2010 roku.
    2. W 44 proc. sfinansowali je przedsiębiorcy.
    3. Mamy ponad 12 tys. firm działających w sektorze ochrony środowiska.

Rolnik prawdziwy mikroprzedsiębiorca
    1. 1,7 mln złotych wynoszą średnio aktywa efektywnego rodzinnego gospodarstwa rolnego
    2. Pracują w nim średnio niewiele ponad 2 osoby
    3. Ich produkcja wynosi przeciętnie 330 tys. zł rocznie.

Jesteśmy innowacyjni
    1. W innowacje przedsiębiorcy inwestują ponad 34 mld zł rocznie.
    2. W przemyśle 17 proc. polskich firm GUS uznaje za innowacyjne.
    3. W sferze badań i rozwoju w firmach pracuje ponad 22 tys. osób.

Raport został przygotowany przez zespół dziennikarzy ekonomicznych. Sfinansowano go w ramach projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”, dotowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z raportem można zapoznać się pod adresem: http://pkpplewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/1/_files/2013_02/polska.pdf


dodano: 2013-03-06 11:00:08