Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Program Rozwoju Przedsiębiorstw przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów 8 kwietnia 2014 r. przyjęła przyjęła przygotowany w Ministerstwie Gospodarki dokument "Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku". PRP jest programem wykonawczym Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (SIEG). Dokument realizuje cele SIEG, do których należy przede wszystkim wysoce konkurencyjna gospodarka oparta na wiedzy i współpracy.

Głównym celem PRP jest osiągnięcie wysokiego i zrównoważonego wzrostu produktywności w sektorze przedsiębiorstw, prowadzącego do zwiększenia ich konkurencyjności, również na rynkach zagranicznych. Cel ten ma być osiągany poprzez umożliwienie rozwoju wszystkich przedsiębiorstw (niezależnie od etapu ich rozwoju) oraz pomoc w uzyskaniu korzystnej pozycji konkurencyjnej. Instrumenty PRP ukierunkowane są w głównej mierze na zwiększanie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie przyrostu obrotów, wartości dodanej, zysków, a jednocześnie zatrudnienia, dzięki innowacjom, wzrostowi produktywności i aktywnemu wchodzeniu na rynki międzynarodowe.

Integralną częścią PRP jest Krajowa Inteligentna Specjalizacja – określa ona priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, co ma ukierunkować wsparcie finansowe na specjalizacje charakteryzujące się potencjałem rozwojowym.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki. Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 rokudodano: 2014-04-09 10:51:01