Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Prognoza eksportu w kwietniu 2017 r.

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w kwietniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w zakresie ochrony transakcji eksportowych KUKE szacuje, że w kwietniu eksport z Polski wyniósł 15,534 mld euro. Był więc o 12,7% mniejszy od notowanego w marcu i jednocześnie o 3,0% większy niż w kwietniu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 65,874 mld, tj. o 13,8% mniej niż w marcu i równocześnie o 1,4% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

W kwietniu aktywność gospodarcza zazwyczaj przygasa po bardzo dobrym marcu. Skala owego przygasania jest zazwyczaj mocno skorelowana z tym, jak silny był marzec. Wyników kwietnia nie podnosi już fakt szykowania się handlu do obrotów związanych ze świętami (mamy raczej wyprzedaż nagromadzonych dóbr), przemysł natomiast jest właśnie po procesie forsownego odnawiania stanów magazynowych surowców i półproduktów potrzebnych do dalszej produkcji (zakontraktowanej na kolejne miesiące). Skala więc jego zakupów ulega ograniczeniu. Dla tegorocznych statystyk istotne jest również to, że rozkład strumienia dostaw na poszczególne miesiące prezentuje się inaczej  w roku bieżącym niż w roku poprzednim. W konsekwencji mamy duże wahania rocznej dynamiki eksportu: 13,9% ze stycznia, 4,9% z lutego, 14,9% z marca i 3,0% ostrożnie szacowane dla kwietnia. Na taki obrót spraw wskazują choćby wyniki przemysłu i handlu hurtowego.

Otwarcie bieżącego roku w wymianie handlowej z zagranicą prezentowało się obiecująco, plasując się nawet nieco ponad prognozami uważanymi za optymistyczne. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I–III 2017 wyniósł 47.974 mln euro, okazując się o 11,2% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 48.654 mln euro – większą niż przed rokiem o 9,2%. W sprawozdaniu GUS szczególne wrażenie robiły wzrosty sprzedaży do krajów Europy Środkowej i Wschodniej 31,4% i krajów rozwijających się 13,0%. Wypada jednak pamiętać, że w ich przypadku bardzo pomogła szczególnie niska baza do porównań z początku ubiegłego roku. Doskonale prezentowała się też dynamika sprzedaży do krajów rozwiniętych spoza Unii Europejskiej – wzrost na poziomie 19,0% osiągnięty mimo wysokiej (dla odmiany) bazy. Oczywiście należy mieć na uwadze, że wyniki początku roku nie muszą znaleźć pełnej kontynuacji w miesiącach następnych.

KUKE oczekuje, że w okresie IV-VI 2017 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 7,2% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 3,4%. Prognozy popytu na nasze towary dla całego roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 194,5 mld euro tj. o 10,0%, a w statystykach złotowych do 823,0 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 6,7%. Wzrost strumienia eksportu będzie w istotnej części pochodną notowanych w latach 2014–2016 pokaźnych zagranicznych i krajowych inwestycji. Wypada odnotować, iż wbrew dość powszechnym odczuciom w zakresie słabości dynamiki inwestycji (patrz sytuacja w inwestycjach infrastrukturalnych) sektor wytwórczy nawet w roku 2016 znaczące środki przeznaczał na unowocześnianie i rozbudowę bazy produkcyjnej. W konsekwencji, nawet zachowując ostrożne założenie, że stosunek sprzedaży eksportowej do produkcji przemysłu przestanie rosnąć, sprzedaż eksportowa w roku 2018 osiągnąć może poziom 210,8 mld euro tj. o 8,4% więcej niż w roku 2017. W ujęciu złotowym eksport roku 2018 zamknie się kwotą 882,9 mld i będzie o 7,3% większy niż w 2017.

Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach  2017-2018 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 10,0% i 8,4% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:
 Niemcy – wzrost eksportu o 9,1% i 8,4%. Pozostałe kraje strefy euro o 8,9% i 8,0%
. Pozostałe kraje UE o 8,5% i 8,4%. Pozostałe kraje rozwinięte o 13,0% i 8,0%
. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej o 20,0% i 9,7%
. Kraje rozwijające się o 11,5% i 9,5%

Piotr Soroczyński - Główny Ekonomista KUKE


piotr.soroczynski@kuke.com.pl


dodano: 2017-06-07 06:58:14