Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Pozytywna reputacja - najważniejszym czynnikiem kreowania wartości


Jerzy Byra

Tytułowe stwierdzenie wydaje się dla nas oczywiste, bowiem od prawie dwudziestu lat zajmujemy się promocją i zarządzaniem reputacją. Niestety, nie dla wszystkich. Zarządzający nie zawsze doceniają wartości reputacji. Zapominają o tym, że deficyt zaufania w działalności społeczno-gospodarczej utrudnia działalność, hamuje nawiązywanie nowych kontaktów i powoduje dodatkowe koszty. Zapominają, że stosunek do reputacji oraz działania jakie podejmują na tym polu prowadzą firmę, człowieka lub organizację albo do sukcesu, albo do porażki.

Zarządzający zapominają, że dla osiągnięcia sukcesu niezbędna jest stała mobilizacja wsparcia dla swojej firmy i organizacji. Zapominają, że takiego wsparcia interesariusze udzielają w oparciu o pozytywną reputację, która jest najważniejszym czynnikiem kreowania wartości. Wartości, będącej swoistym kapitałem zaufania interesariuszy do firm i organizacji, od którego zależy ich pomyślny rozwój. Pozytywną reputację tworzy się bowiem w rezultacie spójnych działań i wzajemnej komunikacji. I nie ulega wątpliwości, że to zawsze inwestycja trudna, długotrwała i wymagająca wielkiej konsekwencji. Tym bardziej dziwi, że firmy i organizacje zapominają o budowaniu i utrwalaniu dobrej reputacji. Zapominają, że w ten sposób sami skazują się na utratę zaufania, szacunku i wiarygodności.

Żeby nie być gołosłownym, z przykrością stwierdzamy, że świadczą o tym choćby kandydaci rekomendowani do ostatniej edycji Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU. Otóż większość spośród 256 zgłoszonych kandydatów, po wielokrotnych z nimi kontaktach informujących o rekomendacji do nagrody, nie zdobyła się nawet na zdawkową odpowiedź: NIE, dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani udziałem w ubieganiu się o tę nagrodę. Szkoda. Bo przypomnijmy, że do nagrody ustanowionej w myśl naszego redakcyjnego przesłania „Żeby działanie miało sens – jeszcze i to, potrzeba uznania drugiego człowieka”. Czyli do wyróżniania tych, którzy osiągnęli ponadprzeciętne rezultaty w działalności gospodarczej oraz zdobyli szacunek i zaufanie zaproszonych do rekomendowania mediów, instytucji i organizacji gospodarczych.

Czy to znaczy, że brak odpowiedzi tych kandydatów świadczy, że za nic mają uznanie jakim ich obdarzono rekomendując do nagrody? Między innymi przez marszałków województw. Trudno ocenić, bo unikali kontaktów. Natomiast na pewno świadczy o niewiedzy w zarządzaniu reputacją i komunikacji społecznej. O braku szacunku dla rekomendujących i organizatorów. W efekcie, nie tylko utracili możliwość utrwalania i promowania z takim trudem zdobytego kapitału zaufania, ale również dalszego budowania wiarygodności w oczach klientów i partnerów, lojalności i pozytywnego do nich nastawienia. Taki bowiem przekaz wysyłamy do publicznej wiadomości. 

W odniesieniu do powyższego i dla potwierdzenia znaczenia reputacji w działalności gospodarczej, będącej, jak już powiedzieliśmy, najważniejszym czynnikiem kreowania wartości firmy i organizacji pozwólcie Państwo, że przypomnimy bardzo dosadne słowa Warrena Buffeta, ekonomisty, inwestora giełdowego, przedsiębiorcy i filantropa. Mówi on: „Jeżeli stracisz dolary firmy z powodu złych decyzji, zrozumiem to. Jeśli zniszczysz jej reputację, będę bezwzględny". Zapamiętajmy ten komunikat. I to, że znaczenie reputacji, wiąże się przede wszystkim z zaufaniem, jakim firma obdarzana jest przez wszystkich interesariuszy – klientów, pracowników, inwestorów, instytucje i organizacje wsparcia, także mediów. I dlatego, że to od nich zależy pomyślny rozwój firm.dodano: 2017-06-20 17:00:43