Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2018

Zakończyły się w Brukseli negocjacje pomiędzy Radą UE a Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu UE na 2018 rok. Polskę reprezentował Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Środki z budżetu na 2018 r. sfinansują m.in. politykę spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, ochronę granic zewnętrznych i bezpieczeństwa w UE. Do Polski z budżetu UE wpłynie ponad 50 mld PLN, przy składce ok. 18 mld PLN.

18 listopada uzgodniono, iż zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą ponad 160,1 mld EUR, przy płatnościach na poziomie 144,7 mld EUR.

W negocjacjach uzyskano zapewnienie finansowania polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, działów budżetowych o szczególnym znaczeniu dla Polski, w sposób umożliwiający ich efektywną realizację.

Przyszłoroczny budżet unijny będzie także wspierać ochronę granic zewnętrznych i bezpieczeństwa w UE. Jednocześnie wzmocni działania realizowane przez UE poza jej granicami w celu eliminowania przyczyn migracji w krajach pochodzenia i tranzytu przy jednoczesnym silniejszym wsparciu działań wobec państw Partnerstwa Wschodniego.


Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2017-11-24 06:15:48