Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ponad 60 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko pracuje w gospodarce


Według danych z 28 listopada 2017 roku dofinansowanie unijne na inwestycje z największego programu polityki spójności w UE – Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – osiągnęło 60,69 mld zł. Taki wynik oznacza, że 55,4 proc. z dostępnych 109,4 mld zł (bez uwzględnienia tzw. rezerwy wykonania) pracuje już w gospodarce.


– Cel na ten rok osiągniemy z nadwyżką. Rada Ministrów założyła, że do końca 2017 roku podpiszemy umowy na 60,5 md z dofinansowania unijnego z POIiŚ. Mamy końcówkę listopada, a już jesteśmy nad kreską – mówi wiceminister rozwoju Witold Słowik.


Zakontraktowane w ramach POIiŚ 60,69 mld zł to kwota o ponad 2 mld zł wyższa niż cala alokacja środków UE 2014-2020 przyznana np. Słowacji (58,5 mld zł) i jednocześnie ponad ośmiokrotnie wyższa niż pula dostępna dla Szwecji (7,5 mld zł).

– Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo wdrażania programu oraz zaplanowane do podpisania jeszcze przed końcem roku umowy, na koniec grudnia powinniśmy mieć ponad 60 proc. kontraktacji – zapowiada wiceszef MR.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy w całej UE program finansowany ze środków polityki spójności. 109,4 mld zł (116,3 mld zł z uwzględnieniem dodatkowych środków z tzw. rezerwy wykonania) przeznaczono na największe inwestycje w infrastrukturę i ochronę środowiska, np.: najważniejsze drogi ekspresowe (m.in. S6, S7, S8), linie kolejowe (m.in. Warszawa – Lublin, łącznica Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki), energetykę (m.in. Gazociąg Lwówek – Odolanów) czy oczyszczalnię ścieków Czajka w Warszawie.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju


dodano: 2017-11-29 07:11:37