Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polski Produkt Przyszłości - dzisiaj ostatni dzień do wygrania 100 tys. zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Wnioski konkursowe można składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub pocztą do 5 października 2018 r., do godz. 16:30.

Budowanie świadomości polskich marek, promocja i wspomaganie rozwoju najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce to główne cele konkursu Polski Produkt Przyszłości.

W dwudziestoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 900 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 52 projekty, a ponad 100 przyznała wyróżnienia.

Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są  perspektywiczne spółki  notowane na giełdowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych będących laureatami konkursu może poszczycić się najwyższą kategorią naukową A+.

Zasady konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

    1.    Produkt Przyszłości jednostki naukowej
    2.    Produkt Przyszłości przedsiębiorcy
    3.    Produkt Przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym, który potrwa do godziny 16.30, 5 października 2018 r., przyjmowane będą zgłoszenia przedsiębiorców. Drugi rozpocznie się od dnia ogłoszenia listy Laureatów Konkursu na gali wręczenia nagród – zwycięzcy będą mieli 3 tygodnie na złożenie wniosku o powierzenie grantu.

Nagrody

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem oraz hasłem: Polski Produkt Przyszłości, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant w wysokości do 100 tys. zł, a wyróżnieni do 25 tys. zł. Oprócz ww. nagród przewidziane są także nagrody specjalne:
  • za produkt zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) i innowacyjnego przedsiębiorcę;
  • za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
  • za produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.
W ramach umowy o powierzenie grantu możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu. Maksymalna intensywność grantu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zgłoszenia

Wnioski konkursowe można składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub pocztą do 5 października 2018 r., do godz. 16:30.

Adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
z dopiskiem: Wniosek konkursowy w ramach Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania nagród i wyróżnień w konkursie oraz przyznawania nagród w formie grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości znajdują się w regulaminie na stronie konkursu: www.parp.gov.pl/konkursppp.

Pytania można zadawać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefoniczne: (22) 574 07 07 lub 801 332 202 oraz pisząc na adres e-mail: info@parp.gov.pl.
dodano: 2018-10-05 06:56:05