Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polska wieś 2012

Polska wieś szybko się bogaci za sprawą unijnych pieniędzy otrzymywanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Z publikacji "Polska Wieś 2012. Raport o stanie wsi" przygotowanej przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wynika, że połowę rolniczych dochodów stanowią różne rodzaje unijnych dotacji.

Raport Polska wieś 2012 został zaprezentowany w czerwcu w ramach Forum Debaty Publicznej z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dziękując za raport, prezydent zaznaczył, że wieś to jeden z kluczowych obszarów. - Raport, który stanowi fotografię sytuacji na wsi – uważa Bronisław Komorowski - powinien być czytany, jako raport po 8 latach członkostwa w UE i funkcjonowania Polski w obszarze wspólnej polityki rolnej. (Fot. Łukasz Kaminski)

Monika Szymańska, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dodała: - Obraz polskiej wsi, jaki wyłania się z tegorocznego raportu jest raczej pozytywny, pokazuje jakie pozytywne przemiany dokonały się na polskiej wsi w ciągu ostatnich lat, jakiego tempa nabrały dzięki absorpcji środków unijnych.

     Od 2004 r. do 2010 r. dochód w rolnictwie wzrósł dwukrotnie w porównaniu z okresem przed akcesją. Unijne pieniądze rozdzielane są głównie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wypłaciła rolnikom i przedsiębiorcom rolnym od 2004 r. do końca maja br. ponad 139 mld zł, z tego 76,8 mld zł stanowią dopłaty bezpośrednie, a ok. 62,5 mld zł - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Dzięki tym inwestycjom na obszarach wiejskich, zajmujących 93% terytorium kraju, gdzie żyje prawie 40% ludności Polski, utworzono ok. 34 tys. miejsc pracy.
     Z raportu wynika również, że na wsi zachodzą korzystne zmiany społeczne. Migracje miasto – wieś zmieniły kierunek; od 2002 roku liczba mieszkańców wsi wzrosła o 315 tysięcy osób. Polska wieś jest stosunkowo młoda w porównaniu do innych unijnych krajów, choć i u nas widać oznaki starzenia się wsi. Mimo to - jak podał unijny urząd statystyczny Eurostat - w Polsce jest najwięcej młodych rolników spośród wszystkich państw UE. To, że młodzi ludzie pozostają na wsi jest wynikiem m.in. sprzyjającej polityki rolnej. Młodzi rolnicy (do 40 lat) mogą ubiegać się o dotacje (75 tys. zł.), na inwestycje w swoim gospodarstwie.
     Zdaniem prof. Jerzego Wilkina, autora raportu - obraz przemian zachodzących na wsi, jaki się z niego wyłania, jest raczej pozytywny i optymistyczny, zwłaszcza jeśli zostanie usytuowany w porównawczej perspektywie historycznej i międzynarodowej.

Czytaj całość:
"Polska Wieś 2012. Raport o stanie wsi". Źródło: www.fdpa.org.pl


dodano: 2012-07-03 10:33:26