Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polska ponownie liderem rankingu Coface

Coface, międzynarodowy ubezpieczyciel należności i wywiadownia gospodarcza, opublikował wyniki swojego dziesiątego (a w Polsce trzynastego) rankingu „TOP 500 CEE”, czyli zestawienia 500  firm z Europy Środkowo-Wschodniej, które zanotowały największe obroty w 2017 r. Ranking odzwierciedla sytuację w całym regionie. W opracowaniu rankingu Coface analizuje także strukturę sektorową, zmiany rentowności i zatrudnienia oraz kondycję rynków, na których działają przedsiębiorstwa. W Polsce najnowsza edycja została przygotowana wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita, a uroczyste ogłoszenie wyników rankingu odbyło się 5 września 2018 r., podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, w Salonie Rzeczpospolitej.

2017 był znakomitym rokiem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz największych firm tego regionu. Ożywienie gospodarcze wynikało głównie ze wzrostu konsumpcji prywatnej, z przyspieszenia eksportu
dzięki poprawie sytuacji w strefie euro oraz z rosnącego popytu ze strony Rosji. 80 proc. całego eksportu z  regionu CEE trafia do UE, zaś Rosja pozostaje ważnym partnerem handlowym niektórych krajów, np. państw nadbałtyckich. Coface podwyższył ocenę ryzyka w przypadku kilku krajów regionu, a mianowicie Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Rosji i Serbii, pozostawiając jedynie Chorwację i Serbię na poziomie „ryzyka znacznego”, w związku z wyższym poziomem niewypłacalności firm.
 
– Gospodarka Europy Środkowo-Wschodniej kwitnie. W 2017 r. firmy wykorzystały sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, a tempo wzrostu PKB sięgnęło 4,5 proc., czyli najwyższego poziomu w ciągu ostatnich ośmiu lat, po 3,1 proc. w 2016 r. i 3,7 proc. w 2015 r. W efekcie, 500 największych firm zakończyło rok 2017 wzrostem obrotów o 11,8 proc. do 652 miliardów euro oraz wzrostem stopy zatrudnienia o 4,7 proc. do 2,4 miliona osób – tłumaczy Declan Daly, CEO Coface w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska liderem rankingu
 
Polska pozostaje liderem rankingu nieprzerwanie od początku jego istnienia. W tej edycji zestawienia, w gronie największych 500 przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, znalazło się 175 firm (35 proc.) z Polski, z czego aż 6 w pierwszej dziesiątce. Ich łączny obrót za 2017 r. sięgnął niebagatelnej wartości 262,4 mld euro. Podczas, gdy przychody wzrosły w tempie niższym niż średnia dla całego regionu, czyli o 10,8 proc., to wzrost zysków przekroczył średnią ponad dwukrotnie – zwiększył się o 39,3 proc. Niezmiennie też, pierwsze miejsce należy do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN. Warto również wspomnieć, że do pierwszej dziesiątki w pięknym stylu dołączyły w tym roku EUROCASH SA zajmując 9. miejsce oraz Grupa LOTOS, która wróciła do TOP 10 i teraz plasuje się na 8. miejscu.

500 największych graczy: wzrost obrotów, zysku netto i zatrudnienia
 
Analizy pokazują region Europy Środkowo-Wschodniej jako silny i rosnący w 2017 r., z malejącym ryzykiem, co przełożyło się również na wyższe przychody (+11,8 proc.) i jeszcze większą rentowność 500 największych przedsiębiorstw regionu, przy wzroście zysku netto o 16,2 proc. Ponadto, firmy z rankingu TOP 500 CEE zawsze pełniły rolę bardzo ważnych pracodawców w regionie. Pomimo tego, że rynek pracy w Europie Środkowo-Wschodniej zacieśnia się, a znalezienie wykwalifikowanych pracowników stało się trudniejsze, to 500 największych przedsiębiorstw zwiększyło łączną liczbę zatrudnienia o 4,7 proc. Ogólny rozwój rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej pociągnął za sobą wzrost płac i zwiększenie zaufania konsumentów.

Branże: motoryzacyjno-transportowa na pole position, paliwowo-chemiczna wraca na właściwe tory
 
Trzy kluczowe branże reprezentowane przez największe firmy w regionie (branża motoryzacyjno-transportowa, paliwowo-chemiczna oraz handel) nadal stanowią prawie 60 proc. generowanych przychodów. Niemniej jednak w 2017 r. wzrost łącznych obrotów napędzały wszystkie gałęzie przemysłu. W liczbach bezwzględnych największy udział miały: energetyka, motoryzacja i handel – również najliczniej reprezentowane w rankingu branż. Dla większości podmiotów zysk netto również wiązał się ze wzrostem między 5,0 proc. (drewno i meble) i 51,4 proc. (tekstylia, skóra i odzież). Najwyższe łączne zyski osiągnęły: branża mineralna, chemiczna, naftowa, tworzyw sztucznych oraz farmaceutyczna (9,5 miliardów euro). Branża budowlana ponownie zmagała się z trudnościami i jako jedyna odnotowała stratę netto (-118,6 proc.), chociaż jej przychody wzrosły o 16 proc.

– Perspektywy na rok 2018 i kolejne lata są optymistyczne, chociaż należy oczekiwać osłabienia ekspansji gospodarczej. Coface przewiduje, że – po osiągnięciu szczytowego wzrostu w wysokości 4,5 proc. w 2017 r. – w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wynik ten zmniejszy się do 4,1 proc. w 2018 r. i o 3,4 proc. w 2019 r. Spowolnienie to nie będzie znaczne, więc przedsiębiorstwa będą mogły nadal czerpać z solidnego popytu. Niski poziom bezrobocia i wzrost płac nadal będą korzystnie oddziaływały na sytuację gospodarstw domowych. Ożywienie inwestycji będzie też miało pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Niemniej jednak niedobory siły roboczej w regionie osiągnęły na tyle wysoki poziom, że stały się istotną przeszkodą ograniczającą ekspansję biznesową i gospodarczą – dodaje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej.


Źródło: Coface - międzynarodowy ubezpieczyciel należności i wywiadownia gospodarcza


dodano: 2018-09-07 07:15:40