Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polacy przeciw euroCBOS
poinformował, że od lipca 2012 r. do lutego 2013 r. zmniejszył się o 4 punkty odsetek przeciwników przyjęcia wspólnej waluty, nadal jednak stanowią oni wyraźną większość (64 proc.). Wprowadzenie euro w Polsce popiera obecnie 29 proc. badanych (wzrost o 4 punkty).
  • Wśród trzech najważniejszych skutków przyjęcia europejskiej waluty najczęściej wymieniano wzrost cen (59 proc. wskazań), a w następnej kolejności - niekorzystny kurs wymiany złotego na euro (36 proc.). Najczęściej wskazywany pozytywny efekt zmiany waluty to ułatwienia dla podróżujących (35 proc.).
  • Na ułatwienia dla przedsiębiorców i przyspieszenie wzrostu gospodarczego wskazało 16 proc. ankietowanych. 13 proc. spodziewa się wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce.
  • 12 proc. pytanych odpowiedziało, że przyjęcia euro wpłynęłoby na koszty finansowe związane z wprowadzeniem euro dla banków, administracji i przedsiębiorstw, 10 proc. spodziewa się spadku stóp procentowych, tańszych kredytów i niższego oprocentowania lokat bankowych. 9 proc. odpowiedziało, że "trudno powiedzieć".
Dane pochodzą z badania CBOS: "Aktualne problemy i wydarzenia", zrealizowanego w dniach 31 stycznia - 6 lutego 2013 roku.


dodano: 2013-04-04 09:47:21