Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Po trzech kwartałach wzrost produkcji przemysłowej

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była w okresie I-III kwartał br. o 1,4% wyższa w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. (po spadkach odnotowanych w I kwartale i w I półroczu odpowiednio o 2,0% i 0,4%). Niestety, wartość produkcji sprzedanej budownictwa (w cenach bieżących) była o 12,2% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 3,8%).

Wzrost produkcji wystąpił w 10 województwach, od 11,6% w zachodniopomorskim (przed rokiem wzrost o 7,5%) do 0,5% w świętokrzyskim (przed rokiem wzrost o 1,7%). W pozostałych województwach odnotowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu od 4,2% w lubuskim do 1,2% w warmińsko-mazurskim.

Spadek produkcji sprzedanej budownictwa odnotowano we wszystkich województwach, największy w mazowieckim o 19,0% (przed rokiem wzrost o 10,1%), najmniejszy w kujawsko--pomorskim o 0,9% (przed rokiem spadek o 2,9%). Spadkowi produkcji sprzedanej budownictwa towarzyszył spadek przeciętnego zatrudnienia w budownictwie (przeciętnie o 8,6%), notowany we wszystkich województwach. Najgłębszy spadek wystąpił w województwie lubuskim (o 19,4%), najmniejszy w śląskim (o 4,1%).

Wynik finansowy przedsiębiorstw zwiększył się w skali roku o 1,9% do 82 793,2 mln zł (zysk brutto 99 167,0 mln zł, strata brutto 16 373,8 mln zł). Obciążenia wyniku finansowego brutto w wysokości 12 495,7 mln zł spadły w skali roku o 1512,5 mln zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 70 297,5 mln zł (zysk netto 86 124,0 mln zł, strata netto 15 826,5 mln zł), wobec 67 229,6 mln zł przed rokiem.

Poprawę wartości wyniku finansowego brutto i netto odnotowano w 10 województwach, w tym w 8 województwach wzrost wyniku finansowego netto był większy niż wyniku finansowego brutto. Natomiast w województwach: świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim, opolskim, łódzkim i pomorskim, wyniki finansowe brutto i netto były mniej korzystne w porównaniu z trzema kwartałami 2012 r.


Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw - Nr 3/2013 - grudzień 2013.


dodano: 2013-12-13 14:04:09