Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Paliwa alternatywne z odpadów komunalnych

Z okazji Dnia Kobiet przez tydzień od 8 marca w ramach cyklu #SuperwomenInScience Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prezentuje badania prowadzone przez laureatki jej programów. Trzecią bohaterką cyklu jest dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta, której projekt badawczy dotyczący stworzenia efektywnego katalizatora pozwalającego na zminimalizowanie emisji chloru podczas produkcji energii z odpadów jest finansowany z przyznanego jej grantu.Globalne zapotrzebowanie na energię wciąż wzrasta, a zasoby surowców energetycznych stopniowo się wyczerpują. Stoimy więc przed koniecznością znalezienia alternatywnych sposobów wytwarzania energii, które jednocześnie nie wiązałyby się z nadmierną emisją substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego. Jednym z pomysłów jest produkowanie paliw z odpowiednio posegregowanych odpadów komunalnych. Dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie chce doprowadzić do zmniejszenia emisji chloru podczas takiej produkcji, w ramach pierwszego konkursu w programie POWROTY, który jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Odpady komunalne są uważane za źródło surowców wtórnych i energetycznych o ogromnym potencjale. Przy wykorzystaniu odpowiednich technologii można je przekształcić w paliwa alternatywne oraz biopaliwa ciekłe i gazowe, nadające się do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Paliwa pozyskane z odpadów mogą również być stosowane m.in. jako paliwo transportowe. Według prognoz, w roku 2030 w Unii Europejskiej będzie dostępnych aż 44 mln ton odpadów komunalnych, co oznacza, że będzie z czego korzystać przy produkcji paliw.

– W Polsce wykorzystanie odpadów komunalnych jest wciąż niewystarczające. Miliony ton cennych surowców, również pod względem energetycznym, jest składowanych na wysypiskach śmieci. Mając na uwadze racjonalną gospodarkę i możliwości lepszego wykorzystania odpadów, UE nałożyła na Polskę określone wymogi, dotyczące poziomu recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów surowcowych. Obecnie jest to 15%, ale już w 2020 roku będziemy musieli osiągnąć poziom 50%, a plany na 2030 rok zakładają recykling 70% surowców zawartych w odpadach komunalnych. Dlatego coraz częściej odpady przekazywane są wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom zajmującym się ich segregacją i przetworzeniem. Część odpadów klasyfikowana jest do ponownego wykorzystania jako surowce wtórne, natomiast odpady o odpowiednim składzie oraz wartości energetycznej mogą być użyte do produkcji paliw alternatywnych – mówi dr Izabela Stefanowicz-Pięta.

Wykorzystywanie paliw alternatywnych do produkcji energii przynosi wiele wymiernych korzyści, jednak wciąż pozostaje kilka problemów do rozwiązania. Jednym z nich jest duża emisja szkodliwego chloru powstającego przy produkcji paliw z odpadów o wysokiej zawartości tego pierwiastka. Zespół kierowany przez dr Stefanowicz-Piętę zamierza opracować specjalne katalizatory ograniczające emisję chloru. Katalizatory te zostaną przygotowanie we współpracy z wiodącymi światowymi ośrodkami naukowymi oraz przedstawicielem sektora przemysłowego.


Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Fot. OneHD


dodano: 2019-03-11 06:19:23