Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PKO BP z najlepszymi wynikami w sektorze finansowym

Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego w 2016 roku wyniósł 2,87 mld zł i był najwyższy w polskim sektorze finansowym. Grupa Kapitałowa Banku wypracowała w tym czasie 21 proc. zysków całego polskiego sektora bankowego, czyli znacznie więcej niż wynosi jej udział w aktywach sektora (ok. 17 proc.). Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej ukształtował się na poziomie 11,8 mld zł i był o 10,6 proc. wyższy niż rok wcześniej, co było zasługą m.in. przyrostu portfela kredytowego i portfela papierów wartościowych, wzrostu marży odsetkowej oraz istotnego ograniczenia kosztów finansowania.– W 2016 roku PKO Bank Polski ponownie osiągnął najwyższe wyniki w sektorze finansowym, dbając przy tym o budowanie bezpiecznych fundamentów pod dalszą ekspansję. Rozwój działalności biznesowej Banku oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej pozwolił nam umocnić pozycję niekwestionowanego lidera polskiej bankowości. Wspieramy rozwój Polski i Polaków – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Umocnienie pozycji niekwestionowanego lidera sektora bankowego

Skonsolidowane aktywa PKO Banku Polskiego w 2016 roku wzrosły o 7 proc. osiągając poziom 285,6 mld zł. Grupa Kapitałowa Banku zwiększyła przy tym swoją przewagę nad głównymi konkurentami. Przyczynił się do tego wzrost portfela kredytowego, którego wartość wzrosła w ciągu roku o 5,4 proc. przekraczając 200 mld zł. W szybkim tempie wzrastały także depozyty, których wartość na koniec roku wyniosła 205,1 mld zł (wzrost o 4,8 proc.). Dzięki wysokiej nowej sprzedaży kredytów, a zwłaszcza kredytów hipotecznych, Bank ugruntował wysoki udział w rynku kredytów na poziomie 17,8 proc., który był stabilny zarówno na rynku detalicznym jak i korporacyjnym. Dotyczy to także depozytów, gdzie Bank pozostaje liderem ze stabilnym udziałem rynkowym na poziomie 17,3 proc.

Dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej i poprawa jakości portfela kredytowego


W 2016 roku nastąpiła dalsza poprawa wskaźników kapitałowych, osiągając poziom istotnie powyżej wymogów regulacyjnych. Łączny współczynnik kapitałowy poprawił się o 1,2 pp. i wyniósł 15,81 proc., a współczynnik kapitału Tier1 wzrósł o 1,25 pp. do poziomu 14,51 proc. Wysokie bezpieczeństwo Banku potwierdziły testy warunków skrajnych przeprowadzone w 2016 roku przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Pokazały one, że PKO Bank Polski jest w gronie najbezpieczniejszych banków w całej UE.
      Utrzymany został także pozytywny trend dotyczący jakości portfela kredytowego. Koszt ryzyka w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł 75 pb. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości na poziomie grupy spadł do 5,9 proc. z 6,6 proc. w 2015 roku, a jednocześnie utrzymano wysokie pokrycie tych kredytów odpisem na poziomie przekraczającym 65%.

Strategia na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”

Poprzedni rok upłynął nie tylko pod znakiem poprawy wyników biznesowych, wypracowano także nową strategię określającą cele rozwojowe do 2020 roku. Jej hasło „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” realizuje się każdego dnia zarówno w bieżącej obsłudze klientów, jak i w licznych długofalowych projektach, które wpisują się w strategię rozwoju gospodarczego kraju. Podstawowy kierunek zmiany modelu biznesowego wyznacza cyfryzacja życia społecznego i jej konsekwencje dla klientów Banku oraz dla całej polskiej gospodarki. Inwestycje w innowacyjne rozwiązania i kreowanie nowych standardów w skali rynku, współpraca z instytucjami publicznymi w ramach rozwiązań ePaństwa oraz przeciwdziałanie cyberzagrożeniom należą do kluczowych kierunków nowej strategii biznesowej.

Najbardziej cyfrowy bank

Koncentrując się na potrzebach i oczekiwaniach klientów w 2016 roku PKO Bank Polski kontynuował intensywny rozwój produktów i kanałów elektronicznych, w tym flagowej aplikacji IKO, którą aktywowano już ponad milion razy. Jako najbardziej cyfrowy bank na rynku, angażował się także w projekty istotnie zwiększające skalę digitalizacji usług publicznych. PKO Bank Polski udostępnił możliwość składania w kanale bankowości elektronicznej iPKO wniosków o świadczenie z programu 500+. Z tej opcji już w pierwszych miesiącach jego funkcjonowania skorzystało ponad 300 tys. polskich rodzin, czyli co trzecia składająca ten wniosek przez Internet. We współpracy z ZUS udostępniono w tym samym kanale dostęp do PUE ZUS oraz możliwość prostego, szybkiego i bezpiecznego zakładania Profilu Zaufanego.

Pierwszy Bank, który zainwestował w start-up fintechowy

Doceniając potencjał innowacyjnych rozwiązań tworzonych przez polskich naukowców i młodych przedsiębiorców Bank intensywnie współpracuje i wspiera środowisko polskich startupów. W ubiegłym roku PKO Bank Polski zaangażował się m.in. w Startup Weekend Warsaw i Program Akceleracyjny MIT Enterprise Forum Poland, w ramach którego prowadzona jest ścieżka dla startupów fintechowych „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Kolejnym etapem rozwoju współpracy z tym środowiskiem jest zakup na początku 2017 roku cyfrowej spółki ZenCard, oferującej platformę do tworzenia programów lojalnościowych dla sieci handlowych, sklepów i punktów usługowych. Będąc pierwszą polską instytucją finansową, która zainwestowała bezpośrednio w rozwiązanie fintechowe, PKO Bank Polski wyznaczył kierunek dla pozostałych instytucji działających na rynku.

Szersze wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw

Dbając o stabilny rozwój organiczny poszczególnych spółek, Grupa Kapitałowa wzmacnia ich rynkowe pozycje także poprzez przejęcia i fuzje. W grudniu PKO Leasing z sukcesem sfinalizował zakup od austriackiego właściciela spółki Raiffeisen Leasing Polska, stając się liderem rynku leasingu w Polsce, z udziałem przekraczającym 13 proc. Modele biznesowe spółek, których fuzja prawna planowana jest na drugi kwartał 2017 roku, wzajemnie się uzupełniają. Dzięki tej transakcji Bank wzmocni swoją pozycję w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz istotnie zwiększy skalę finansowania polskich firm.
    PKO Bank Polski wspiera także ekspansję zagraniczną rodzimych przedsiębiorstw oferując bogatą gamę produktów bankowości międzynarodowej oraz przygotowując uruchomienie kolejnych po Frankfurcie nad Menem oddziałów korporacyjnych za granicą. W 2016 roku finalizowana była formalnoprawna ścieżka do otwarcia placówki w Pradze, której operacyjne uruchomienie planowane jest na początek drugiego kwartału 2017 roku.


PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2016 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,87 mld zł, a wartość sumy bilansowej sięgnęła 285,6 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,3 proc.) oraz kredytów (17,8 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając 7,5 mln kart płatniczych, Bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już ponad milion aktywacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 13 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wchodzi Bank jako jednostka dominująca oraz 14 jednostek zależnych bezpośrednio i 30 jednostki zależne pośrednio. PKO Bank Polski SA i jego podmioty zależne posiadają również wspólne przedsięwzięcia oraz podmioty stowarzyszone.


dodano: 2017-03-10 08:11:41