Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PKO BP liderem bankowości po pierwszej połowie roku

W I połowie 2018 roku, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 1,69 mld zł zysku netto, o 22,3 proc. więcej niż przed rokiem i najwięcej w polskim sektorze finansowym. Dynamicznie rośnie liczba klientów korzystających z usług PKO Banku Polskiego, co przekłada się na wzrost skali biznesu i zwiększanie wyniku na działalności biznesowej. Silna pozycja kapitałowa pozwoliła na wypłatę akcjonariuszom 688 mln zł dywidendy.

Pierwsza połowa 2018 r. była bardzo dobra zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla PKO Banku Polskiego. Tempo wzrostu PKB przekroczyło 5 proc., przyspieszyły inwestycje, dynamicznie rosły płace Polaków. W takich warunkach, Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 1,69 mld zł i był o 22,3 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost wyniku na działalności biznesowej, który na koniec półrocza wyniósł blisko 6,5 mld zł i rósł głównie dzięki silnej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 8,3 proc. r/r do poziomu ponad 4,5 mld zł) oraz wyniku prowizyjnego (wzrost o 2,7 proc. r/r do poziomu blisko 1,5 mld zł). W II kw. 2018 r. wynik na działalności bankowej osiągnął rekordowy poziom 3,28 mld zł.

– PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem bankowej ekstraklasy, a pierwsza połowa 2018 r. zakończyła się dla drużyny spółek naszej grupy kapitałowej doskonałym, najwyższym w sektorze finansowym, wynikiem 1,69 mld zł zysku netto. Dobra strategia, ciągłe doskonalenie taktyki i celne podania przynoszą efekty. Dynamicznie rośnie liczba klientów korzystających z naszych usług, co przekłada się na wzrost skali biznesu i zwiększanie wyniku na działalności biznesowej. Korzystnie na wynik wpływa też wysoka dyscyplina kosztowa. Dzięki ostrożnemu podejściu do ryzyka spełniliśmy wymogi kapitałowe  sektorowego arbitra i wypłaciliśmy akcjonariuszom 688 mln zł dywidendy – powiedział Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.


Aktywa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły 298,7 mld zł i były o 4,3 proc. wyższe niż w I półroczu 2017 r. Do niemal 230 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów Grupy Kapitałowej Banku, o ponad 10 proc. do niemal 263 mld zł zwiększyła się kwota oszczędności klientów powierzonych bankowi. PKO Bank Polski pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i depozytów.


Źródło: PKO BP


dodano: 2018-08-30 07:08:53