Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PKB wzrośnie, a inflacja spadnie

W całym 2012 roku wzrost gospodarczy wyniesie 3,0% wobec 4,3% w ub.r., a średnioroczna inflacja CPI 3,7% czyli o 0,6 pkt proc. mniej niż rok wcześniej. Takie dane podało Ministerstwo Gospodarki w "Analizie Sytuacji Gospodarczej Polski w I kw. 2012 r.".

     Komunikat resortu głosi: "Oczekujemy, że w 2012 r. tempo wzrostu gospodarczego spowolni w stosunku do odnotowanego w roku 2011 i osiągnie poziom ok. 3,0%. Mimo utrzymującego się na wysokim poziomie przyrostu inwestycji, nie będą one w stanie zrekompensować wyraźnie niższej dynamiki konsumpcji. Niemniej jednak głównym źródłem wzrostu nadal pozostanie popyt wewnętrzny" .

Tabela 1. Stopa wzrostu PKB w latach 2009-2012

*szacunek wstępny GUS                                                                                                                          Źródło: GUS

     Resort oczekuje także, że w całym 2012 roku produkcja sprzedana przemysłu osiągnie przyrost na poziomie ok. 4,6%. a produkcja budowlano-montażowa przyrost rzędu 7,0%. Na wynik ten złoży się zarówno kontynuacja projektów inwestycyjnych związanych z Euro 2012, jak i nadal utrzymujący się wysoki poziom aktywności w budownictwie mieszkaniowym oraz usługowym.
     W
analizie oszacowano: "Mimo utrzymującej się na początku 2012 roku presji inflacyjnej, w kolejnych kwartałach tempo przyrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych spowolni. Złoży się na to zarówno wysoka baza z roku poprzedniego, jak i oczekiwane ustabilizowanie aktywności gospodarczej na nieco niższym niż w 2011 r. poziomie. W efekcie tego w roku 2012 średnioroczny wskaźnik inflacji CPI osiągnie wartość zbliżoną do poziomu 3,7%".
     Analitycy resortu uważają, że pomimo globalnego spowolnienia aktywności gospodarczej, w latach ubiegłych nie doszło do zdecydowanego pogorszenia wskaźników charakteryzujących rynek pracy. Było to efektem dostosowywania przez przedsiębiorców kosztów pracy do mniejszego popytu, poprzez elastyczne formy zatrudnienia.
     I dalej czytamy: "Obecnie oczekiwana jest poprawa na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia jak i obniżenia liczby osób bezrobotnych. Dlatego też stopa bezrobocia na koniec 2012 roku powinna kształtować się na poziomie ok. 12,5%".
     Analitycy przewidują również, że w 2012 r. wartość eksportu wyniesie ok. 143,3 mld euro, tj. o ok. 5,5% więcej niż w 2011 roku. Wartość importu wyniesie natomiast ok. 155,0 mld euro, tj. o ok. 3,0% więcej niż w roku 2011. A "Saldo obrotów towarowych osiągnie poziom ok. -11,7 mld euro".

    Wysokość tegorocznego wzrostu gospodarczego potwierdzają również inni analitycy:  Polski rząd prognozuje tegoroczny wzrost PKB na poziomie 2,5%, a Komisja Europejska na 2,7%, Fitch Ratings - na 2,8%, zaś Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - na 2,9%. Według marcowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), wzrost PKB wyniesie 3,0% w 2012 r., w kolejnym roku ma spowolnić do 2,3%, a w 2014 r. osiągnąć 3,1%.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz -
"Analiza Sytuacji Gospodarczej Polski w I kw. 2012 r.".
Warszawa, czerwiec 2012 r.


dodano: 2012-06-11 09:36:43