Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PARP wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

Mija 15 lat od kiedy Polska stała się częścią Unii Europejskiej. To również 15 lat nadrabiania zaległości w rozwoju gospodarczym i społecznym przy wsparciu funduszy europejskich. Ważną rolę w tym procesie od początku odgrywają środki na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To ponad 42 mld zł, które pozwoliły na wsparcie blisko 24 tys. projektów biznesowych.W czasie 15-letniej obecności naszego kraju w Unii Europejskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości była jednym z głównych dystrybutorów funduszy europejskich.

Historia wspierania rozwoju gospodarczego Polski ze środków unijnych jest dłuższa niż nasza obecność we Wspólnocie. Ale to właśnie 1 maja 2004 roku jest symbolicznym momentem uruchomienia dostępu do środków z funduszy unijnych pozwalających na dokonanie skoku rozwojowego.

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. 15 lat obecności naszego kraju w Unii Europejskiej (UE) to trzy tzw. perspektywy budżetowe, w których na wsparcie dla Polski przewidziano łącznie 164 mld euro (przy obecnym kursie to prawie 700 mld zł).
  • 14 mld euro - perspektywa 2004-2006
  • 67,5 mld euro - perspektywa 2007-2013
  • 82,5 mld euro - perspektywa 2014-2020
Ogromna część unijnego wsparcia posłużyła do rozwoju i modernizacji infrastruktury, wsparcia rolnictwa oraz do sfinansowania inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców miast i wsi. Z dużym naciskiem na wyrównywanie cywilizacyjnych nierówności w różnych regionach kraju. Jednak, co nie mniej ważne, fundusze europejskie dały dodatkowy impuls do poruszenia niewykorzystanych dotąd pokładów przedsiębiorczości i skierowania gospodarki na nowe tory. Z każdą kolejną perspektywą budżetową rosło znaczenie hasła innowacyjność, a wraz z nim tego, co się z nią wiąże – kapitał ludzki, wiedza, konkurencyjność.

W każdym z tych obszarów mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z funduszy unijnych, za których dystrybucję odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ciągu ostatnich 15 lat PARP przeprowadziła dziesiątki konkursów, w których na przedsiębiorcy uzyskali wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 42 mld zł.

Zakres wsparcia z wykorzystaniem funduszy unijnych najlepiej odzwierciedla liczba i różnorodność projektów, które uzyskały dofinansowanie z programów operacyjnych (PO) prowadzonych przez PARP. Od momentu wstąpienia Polski do Unii w ramach ośmiu PO było ich prawie 24 tys. W jednych fundusze wykorzystywane były przede wszystkim na budowę lub rozbudowę infrastruktury. Powstały drogi, obwodnice, hale produkcyjne, laboratoria, zakupiono wyposażenie i sprzęt. W innych fundusze służyły przede wszystkim działalności badawczo-rozwojowych, komercjalizacji badań. W jeszcze innych powstały strategie ekspansji zagranicznej, promocji marek, programy akceleracji startupów czy programy podnoszenia potencjału kapitału ludzkiego.


Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


dodano: 2019-05-07 06:16:13