Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PAIH ogłasza konkurs na promocję podczas EXPO 2020

Odpowiedzialna za przygotowanie udziału Polski w EXPO 2020, Polska Agencja Handlu i Inwestycji (PAIH) ogłasza konkurs na innowacyjne technologie lub produkty, które mogą stać się wizytówką pawilonu narodowego, a jednocześnie posłużyć do jego budowy. W konkursie mogą wziąć udział tylko firmy, których oferta nawiązuje do założeń zrównoważonego rozwoju oraz szeroko rozumianego sektora mobilności – ideom przyświecającym polskiej prezentacji na Światowej Wystawie w Dubaju. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja.

EXPO 2020 w Dubaju potrwa od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r. Hasło przewodnie imprezy
„Łącząc umysły, tworzymy przyszłość” (ang. „Connecting minds, creating the future”) - doprecyzowane zostało w trzech podtematach: Opportunity (Możliwości), Mobility (Mobilność) i Sustainability (Zrównoważony Rozwój). Szacuje się, że na 4 km2 wystawy zaprezentuje się 180 państw i organizacji, a tradycyjnym ekspozycjom towarzyszyć będzie szereg wydarzeń dodatkowych w przestrzeni miejskiej. Wśród pawilonów narodowych nie zabraknie także polskiego. Przygotowania do udziału Polski w bliskowschodnim expo rozpoczęły się już w momencie nominowania, przez Radę Ministrów, prezesa PAIH, Tomasza Pisuli na Komisarza Generalnego Polskiej Sekcji.

– Podczas pierwszego expo w regionie Bliskiego Wschodu chcemy zaprezentować zaawansowane rozwiązania wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju oraz znajdujące zastosowanie w szeroko rozumianym sektorze mobilności
zatem w dwóch z trzech podtematów wystawy. Wiemy, że nasze przedsiębiorstwa mają czym się pochwalić w tych dziedzinach i oferujemy im niepowtarzalną szansę wypromowania się na największej imprezie wystawienniczej świata. Do konkursu zapraszamy te, które wypracowały technologie i produkty związane ze zrównoważoną gospodarką, zasobami wodnymi, nowoczesną i nisko kosztową energią, budową smart cities, elektromobilnością, ale również mobilnością osobistą, transformacją cyfrową i kulturą spędzania wolnego czasu. Chcielibyśmy także, żeby goście tego arcyważnego wydarzenia poznali innowacyjną ofertę rodzimych producentów reprezentujących perspektywiczne branże, które wraz z PARP i KOWR wspieramy poprzez realizację rządowego programu Brand – tłumaczy Tomasz Pisula, Komisarz Generalny Polskiej Sekcji na EXPO 2020.

– Kolejnym krokiem będzie opracowanie Koncepcji Programowej, która powstanie już w najbliższych miesiącach. Kluczowe w latach 2018-2019 będzie natomiast ogłoszenie przetargów oraz wybór wykonawców, którzy stworzą koncepcję tematyczną i architektoniczną Pawilonu Polski, a następnie zaprojektują, wybudują i zapewnią właściwe funkcjonowanie ekspozycji – wyjaśnia Monika Dyląg-Sajór, koordynator projektu EXPO 2020 w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Na podstawie zgłoszeń, kapituła opracuje listę rekomendacyjną firm, która zostanie dołączona do dokumentacji konkursu architektonicznego. Jego celem jest opracowanie koncepcji architektonicznej i tematycznej ekspozycji wewnętrznej oraz koncepcji ścieżki zwiedzania Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

– W naszym konkursie mogą uczestniczyć firmy, których innowacyjna technologia lub produkt jest już w fazie komercjalizacji w Polsce i jednocześnie może zostać sprzedany za granicę. Kluczowym kryterium jest również okres prowadzenia działalności – musi być on nie mniejszy niż 12 miesięcy. Na zgłoszenia czekamy do 30 maja –  mówi Monika Dyląg-Sajór.

Pieczę nad organizacją przez PAIH pawilonu narodowego podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie PAIH.


Źródło: PAIH

dodano: 2018-05-14 07:07:08