Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Oszczędności w Polsce i na świecie

W 2011 roku 723 miliony ludzi na całym świecie należało do średniej klasy zamożności. Ich aktywa finansowe netto wynosiły pomiędzy 4500 euro a 26800 euro na mieszkańca.

Analitycy Allianza w opracowaniu "Global Wealth Report" podali wielkość aktywów finansowych należących do gospodarstw domowych. W 2011 r. wyniosły 103,3 biliona euro. Polska z
4153 euro aktywów finansowych netto na mieszkańca znalazła się na 35 miejscu. Stawia to Polskę w grupie państw o niskim dochodzie. Wyprzedzają nas Czechy, Węgry i Rumunia. Najbogatszym krajem z naszego regionu jest Słowenia, która z 14 049 euro zajmuje 23 miejsce. W światowym rankingu pierwsze miejsce zajmuje Szwajcaria ze 138 062 euro na mieszkańca.

Aktywa finansowe na jednego mieszkańca w Europie Środkowo-Wschodniej
(w nawiasach miejsce globalne)

Aktywa brutto w euro

Słowenia (26) 20197    

Estonia (27) 15540    
Czechy (28) 14353    
Chorwacja (31) 9724
Węgry (32) 8798
Słowacja (33) 8156
Polska (34) 7434
Litwa (35) 7349
Rumunia (36) 6856
Łotwa (39), 5290
Bułgaria (41) 4806
Turcja (44), 2998
Rosja (46), 2566
Kazachstan (49) 1355
Ukraina (50) 1329
Aktywa netto w euro

Słowenia (23) 14049

Estonia (24) 9672
Czechy (26) 9408
Chorwacja (31) 5482
Rumunia (32) 5343
Węgry (33) 5224
Polska (35) 4153
Litwa (36) 4089
Bułgaria (38) 3191
Słowacja (41) 1938
Turcja (43) 1659
Rosja (45) 1549
Łotwa (46) 1392
Ukraina (49) 928
Kazachstan (51) 539

Polskie aktywa stanowią zaledwie 0,28 proc. światowych. Analitycy Allianza tłumaczą nasze słabe wyniki dużą wielkością prywatnego zadłużenia Polaków.

Poza tym, jak wynika z raportu "Cena rajów podatkowych" opracowanego przez Tax Justice Network, ogromna część światowych aktywów finansowych jest ukrywana przed fiskusem. Szacuje się, że te aktywa wynoszą 21-32 bln dolarów.

Źródło: www.allianz.com/media/press/documents/Global-Wealth-Report-2012-englisch.pdf


dodano: 2012-09-19 12:02:47