Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ochrona własności przemysłowej a możliwości rozwoju gospodarczego

Promocja polskiej gospodarki oraz ochrona znaków towarowych, patentów i wzornictwa przemysłowego to główne tematy konferencji „System ochrony własności przemysłowej w Polsce a możliwości rozwoju gospodarczego”. W spotkaniu, które odbyło się 6 maja 2014 r. w Warszawie, udział wzięła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.

Wiceminister Henclewska podkreśliła, że zdolność kreowania nowych produktów i rozwiązań technologicznych ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy kraju. – Wymaga to jednak z jednej strony ogromnych nakładów finansowych, zaś z drugiej zabezpieczenia prawnego stworzonych rozwiązań patentowych – powiedziała. – Wybitni polscy naukowcy z każdej dziedziny nauki corocznie starają się stworzyć coraz nowocześniejsze i bezpieczniejsze produkty, jednakże wiedza na temat zabezpieczenia patentowego tych produktów wciąż jest na niezadowalającym poziomie – dodała.

W opinii podsekretarz stanu w MG ogromną możliwością dla Polski jest przyszłe wykorzystanie środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, gdzie priorytetowe działania będą skupiały się na zadaniach związanych z innowacyjnością i nowymi technologiami. – Główny strumień środków unijnych nakierowanych na B+R+I pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach którego nacisk zostanie położony na udzielanie wsparcia na realizację wspólnych projektów przedsiębiorstw i jednostek naukowych – zaznaczyła.


Organizatorami konferencji była Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Biuro Analiz Sejmowych oraz Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej, uczelni wyższych i przedsiębiorcy.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki


dodano: 2014-05-07 09:26:18