Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ochrona własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP ogłosił wyniki XV edycji konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także V edycji konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej. Tegoroczne jubileuszowe edycje konkursów zaowocowały przyznaniem łącznie 62 nagród i wyróżnień dla autorów prac naukowych, projektów plakatów, przekazów medialnych oraz filmów. Wydarzenie miało miejsce w dniu 8 grudnia 2017 roku w warszawskim kinie Iluzjon, które prowadziła dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W kategorii prac naukowych nagrodzono 22 autorów, w tym czterech prac doktorskich i jednej rozprawy habilitacyjnej. Za informacje medialne przyznano łącznie 17 nagród. Nagrodę „WIPO IP Enterprise Trophy” przyznawaną przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) otrzymała redakcja Dziennika Gazety Prawnej w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w promowanie wykorzystania własności intelektualnej jako narzędzia rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i technologicznego. Ponadto 3 redakcje czasopism (Mówią wieki, Puls Biznesu, Nauka w Polsce) podejmujących tematykę ochrony dorobku intelektualnego otrzymały nagrody specjalne przyznane przez Urząd Patentowy RP. W kategorii plakatów przyznano 12 nagród i wyróżnień, a w kategorii krótkich filmów nagrodzono 8 utworów.

Idea dorocznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od początku wspierana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co świadczy, że najwyższe instytucje państwowe doceniają potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony rozwiązań technicznych, naukowych i projektowych. Inicjatywa ta wspierana jest także przez liczne środowiska opiniotwórcze. Z ogromną życzliwością w prace konkursowego Jury angażują się wybitne autorytety naukowe i artystyczne, w tym rektorzy i członkowie władz wiodących polskich uczelni, co owocuje stałym wzrostem poziomu zgłaszanych i nagradzanych prac.

Tegorocznej ceremonii wręczenia nagród towarzyszyła multimedialna prezentacja prac laureatów konkursu na plakat oraz projekcje nagrodzonych filmów. Uroczystość wzbogacił wykład prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego pt. „Dlaczego inżynier-wynalazca powinien być humanistą”.

Podczas nieoficjalnej części wydarzenia Urząd Patentowy RP przeprowadził także, jak co roku, tradycyjną kwestę charytatywną na rzecz Fundacji „Tęczowy Dom” oraz Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Nagrody i wyróżnienia 15. edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

Nagrody i wyróżnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W kategorii praca doktorska: dr Kamil Szpyt - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dr Agnieszka Sztoldman - Uniwersytet Warszawski, dr Jakub Szynkarek - Uniwersytet Wrocławski, dr Grzegorz Mania - Uniwersytet Jagieloński.

W kategorii praca magisterska: Kama Chlabicz - Uniwersytet Warszawski, Tomasz Drab - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Maciej Gil - Uniwersytet Warszawski, Hanna Markiewicz - Uniwersytet Warszawski, Lidia Kozłowska - Uniwersytet Łódzki, Adam Smuga - Uniwersytet Warszawski, Aleksandra Żebrowska - Uniwersytet Warszawski.

W kategorii praca licencjacka: Michał Knapik - Uniwersytet Jagielloński.

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W kategorii praca magisterska: Marta Baryk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Nagrody Ministra Rozwoju

W kategorii praca habilitacyjna: dr hab. Michał frydrysiak - Politechnika Łódzka.

W kategorii Praca licencjacka: Joanna Kniaziowska - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Joanna Płoszaj - Uniwersytet Jagielloński.


Nagrody i wyróżnienia 15. edycji konkursu na plakat  z zakresu własności intelektualnej. Celem Konkursu było zaprojektowanie utworu w formie plakatu, który w swej idei i sposobie wyrazu będzie nawiązywał do problematyki własności intelektualnej, z uwzględnieniem 100. rocznicy ustanowienia jej ochrony na ziemiach polskich, szerzej zaś – wielowiekowej tradycji tworzenia innowacyjnych rozwiązań przez rodzimych naukowców, wynalazców oraz projektantów. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrody i wyróżnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kategoria uczniowska: I Nagroda - Patrycja Woźniak - Zespół Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, II Nagroda - Antoni Szydłowski - Liceum Plastyczne w Poznaniu, III Nagroda - Paulina Sprenger - Zespół Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

5 równorzędnych wyróżnień

Karolina Glezman - Zespół Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, Marcelina Gruszka - Liceum Plastyczne w Grudziądzu, Aleksandra Kubacka - Zespół Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, Aleksandra Kurkierewicz - Liceum Plastyczne w Grudziądzu, Martyna Nawrocka - Zespół Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy.

Kategoria studencka: I Nagroda - Teresa Płotkowiak - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Kategoria otwarta: Wyróżnienie - Michał Łącki - Gdynia.

Kategoria zamknięta: I Nagroda - Maciej Mytnik - Łysa Góra, Wyróżnienie - Patrycja Piechocka - Poznań

Nagroda specjalna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: Zespół Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.


Źródło i zdjęcia: UPRP


dodano: 2017-12-11 07:57:09