Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ocena biur reklamy za 2020 rok


Ukazał się raport "Biura Reklamy 2020" przygotowany na podstawie badania, które zostało przeprowadzane metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) w dniach 12-17 listopada 2020 r. przez Kantar Polska. Raport zawiera ocenę biur reklamy poszczególnych segmentów rynku oraz portrety najważniejszych podmiotów z danego obszaru. W raporcie zostały opisane biura reklamy następujących segmentów: telewizja, internet, radio, magazyny, dzienniki, OOH. Raport został przygotowany w postaci pliku PDF i liczy 78 stron.


– Za każdym razem, kiedy przygotowujemy nasz raport „Biura Reklamy”, a to już 18. edycja, mamy okazję przyjrzeć się kondycji poszczególnych mediów. A w tym roku mamy sytuację szczególną – mówi Tomasz Wygnański, redaktor naczelny „Media Marketing Polska”.


Kina były zamknięte przez dużą część roku i dlatego nie badaliśmy ich w tej edycji raportu. Także OOH i prasa mocno odczuły skutki pandemii. Jednak w tych mediach wielu graczy postawiło na innowacje, głównie te związane z digitalizacją oferty i z przyjemnością i dużym przekonaniem w obu kategoriach przyznaliśmy nagrody i wyróżnienia dla najlepszych biur reklamy.


Warto też bliżej przyjrzeć się nagrodzonym w kategorii internet, która, jak wiemy, jest wygranym czasu pandemii. Tutaj także innowacje są motorem napędowym, szczególnie wśród polskich wydawców, którzy muszą konkurować z amerykańskimi gigantami, takimi jak Google i Facebook.


Trzeba także wspomnieć o zmianach, jakie zaszły w doborze próby, którą „Media Marketing Polska" dostarcza firmie Kantar Polska do badania. Przez wiele lat byli to wyłącznie specjaliści
rekomendowani przez poszczególne domy mediowe. W tym roku daliśmy możliwość także badanym biurom na przesłanie nam swojej listy kontaktów w domach mediowych, wytypowania osób, z którymi pracują. Połączenie tych list stanowiło próbę wyjściową do badania. Uważamy, że taka zmiana powoduje, że nasz raport jest jeszcze bardziej rzetelny.Tomasz Wygnański - redaktor naczelny „Media Marketing Polska”.


dodano: 2021-01-14 06:18:34