Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Objaśniać, a nie karać. List Rzecznika Przedsiębiorców do KAS


Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował list do Pani Magdaleny Rzeczkowskiej, Sekretarza Stanu w Krajowej Administracji Skarbowej, w którym Rzecznik zwraca się z prośbą, aby w ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2022 roku, po wprowadzeniu zmian wynikających z Polskiego Ładu, działania urzędników KAS były nakierowane na objaśnianie i pomoc przedsiębiorcom w praktycznym wdrożeniu nowych przepisów, a nie na wymierzanie kar za popełnione błędy czy nieprawidłowości.


Szanowna Pani Minister,
wdrożenie zmian podatkowo – składkowych, które wchodzą w życie w styczniu 2022 r., stanowi dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców bardzo duże wyzwanie. Dotychczasowe, obowiązujące niekiedy od kilkunastu lat zasady opodatkowania działalności gospodarczej zmieniają się w bardzo znaczącym zakresie. Ustawodawca nie zagwarantował odpowiednio długiego vacatio legis, gwarantującego skuteczne dostosowanie informatycznych systemów rozliczania podatków i składek w firmach i biurach księgowych. Realnie dano na to przedsiębiorcom nieco ponad miesiąc. Dodatkowo, stosowanie nowego prawa może być utrudnione z powodu braku objaśnień podatkowych Ministra Finansów.

W związku z powyższym, zwracam się do Pani Minister z prośbą, aby w okresie dwóch pierwszych kwartałów 2022 r. działania urzędników Krajowej Administracji Skarbowej nakierowane były na objaśnianie i pomoc przedsiębiorcom w praktycznym wdrożeniu nowych przepisów, a w przypadku braku rażącego naruszania przez nich prawa - o upominanie, a nie wymierzanie kar za popełnione błędy czy nieprawidłowości.

Moja instytucja włącza się w proces szkoleń wdrażających nowe przepisy. W grudniu, we współpracy z ZUS i Ministerstwem Finansów, zorganizowałem dwa webinaria, w których wzięło udział ponad dwa tysiące przedsiębiorców, a umieszczone na stronach Rzecznika MŚP relacje z tych szkoleń odwiedza dziennie kilkadziesiąt osób. Podobne działania będę kontynuował, reagując na napływające od firm wnioski i zapytania.

Zwracałem się do Pani Minister z podobną prośbą, kiedy KAS wprowadzała w równie krótkim terminie e-toll – nowy system opłat za korzystanie z dróg, którego zrozumienie i prawidłowe stosowanie wymagało dla wielu użytkowników dodatkowego czasu. Moja prośba spotykała się wówczas ze zrozumieniem i życzliwością. Urzędnicy KAS i ITD w początkowym okresie koncentrowali się na informacji, wyjaśnianiu, a zamiast karania – pouczali przedsiębiorców. Nie wpłynęła do mnie ani jedna skarga na działania administracji w tym zakresie. System został wdrożony i przynosi już zakładane, pozytywne efekty.

Dlatego też mam nadzieję, że również w tak ważkiej kwestii, jaką jest zmiana zasad opodatkowania działalności gospodarczej, podziela Pani moją troskę o przedsiębiorców, której fundamentem jest zasada pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej – w duchu zasad Konstytucji dla Biznesu. 
 
Z poważaniem
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 

dodano: 2021-12-23 07:28:10